Multi-site podniky jsou tvořeny více subjekty nebo entitami. Každý subjekt i entita se označují jako site. Podniky mohou mít jednu i více obchodních poboček, výrobních či servisních lokalit, distribučních skladů a podobně, v rámci jedné i několika zemí.

Jednotlivé subjekty a entity potřebují mezi sebou efektivně sdílet obchodní a provozní informace, převádět zásoby nebo meziprodukty. Pro multi-site podniky je proto vhodné jednotné informační řešení s multi-site funkcionalitami:

  • Finanční konsolidace a reporting
  • Účetnictví více entit
  • Integrované multi-site plánování materiálu a kapacit
  • Přehled přes všechny sklady a řízení skladových přesunů
  • Centralizované i decentralizované zadávání zakázek
  • Centralizovaný i decentralizovaný nákup
  • Řízení přístupů a bezpečnosti dat přes všechny lokality

ITeuro nabízí ERP systém Infor CloudSuite Industrial (SyteLine), který všechny zmíněné funkcionality obsahuje. Zároveň podporuje jak režim jednotné databáze pro všechny subjekty a entity, tak samostatné databáze pro každý site s pravidelným přenosem dat mezi nimi.

Výhodou ERP Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) proti jiným ERP systémům je právě možnost využívání jedné databáze v režimu multi-site. V rámci jedné centralizované konfigurace jsou data jednotlivých subjektů a entit odlišena prostřednictvím nějakého atributu. Veškeré procesy a nastavení jsou pro všechny části shodné. Uživatelé tedy mají k dispozici data ze všech subjektů a entit ihned, online.

Scroll to the top