V rámci našich expertních služeb optimalizujeme procesy ve společnostech ARMATURY Group a.s. a Adast Systems, a.s.:

Společnost ARMATURY Group a.s. je významný český výrobce armatur a dodavatel potrubí a příslušenství. Společnost se zbývá vývojem, výrobou, prodejem a servise průmyslových armatur. Dále pak prodejem hutního materiálu a v neposlední řadě i vývojem automatizovaných systémů řízení technologických procesů. Poradenská činnost je zde primárně směřována ke zvýšení efektivity klíčových procesů.

Společnost Adast Systems, a. s., je zaměřena na vývoj, výrobu a dodávky technologií a zařízení pro čerpání, měření a výdej kapalných a plynných paliv a na příslušenství čerpacích stanic, jakými jsou například kompresory a vysavače. Cílem poradenské činnosti je odhalit potenciál zlepšení, analýza současného stavu vybraných procesů a návrh cílového stavu těchto procesů včetně stanovení základních ukazatelů s odhadem cílových stavů. Součástí dodávky je i nastavení procesu realizace navržených změn a dohled nad jeho průběhem.