Na konci roku 2011 byla uvolněna nová verze Infor10 Business (SyteLine 8.03). Tato verze představuje další významné obohacení funkcionality produktu, které napomáhá efektivní práci a zachování konkurenceschopnosti. Největší technologickou novinkou je nová verze SQL a Windows Serveru, další vítanou funkcionalitou v oblasti skladů a distribuce je pak řešení pro zákaznické a dodavatelské konsignace.

Nová verze mimo jiné přináší následující vylepšení/novinky:

 • Nová verze SQL a Windows Server (MS SQL 2008 R2 a MS Windows Server 2008 R2).
 • V nejnovější verzi Infor10 Workspace 10.1 je zabudováno Business Intelligence.
 • Sestavy z Infor10 ERP Business jsou generovány pomocí Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS).

Sklady a distribuce

 • Možnost inteligentního generování šarží/SČ (den, rok měsíc, VP, NO, lokalita).
 • Předběžné přiřazení šarží /SČ před jejich výrobou.
 • Zpětné hlášení SČ/šarží.
 • Skladové zásoby mohou být v rámci jednoho skladového místa seskupeny do kontejneru. Materiálové pohyby je pak možné provádět pomocí kontejneru.
 • Dodavatelské a zákaznické konsignace.
 • Sledování atributů u položek (délka, šířka, rozměry atp.), šarží nebo jednotlivých kusů (zbytky).
 • Do zakázky je možné přidat položku, která neexistuje v číselníku položek.
 • Sledování výrobců jednotlivých položek, nastavení preference u dodavatelů.

Plánování

 • Nově lze označit sklad jako distribuční. Plánování pak navrhne převodní příkazy z toho skladu do hlavního skladu, a to i v prostředí multi-site.
 • Šarže, které již nejsou platné, nejsou zobrazovány ve stavu na skladě a nejsou vstupem pro plánování.
 • ERDB databáze byla zrušena, není tak již nutné definovat její velikost.
 • Neplánují se pozastavené výrobní příkazy, zakázky a nákupní objednávky.
 • Možnost nastavení priorit pro jednotlivé zakázky.
 • Informace o dostupnosti materiálu pro výrobu na vybraných formulářích v systému (výrobní příkazy, materiálový plán atp.).
 • Od verze 8.02 jsou také k dispozici analytické formuláře pro zjištění zpoždění (např. úzké místo skupiny) a vylepšené plánování kooperací dle nákupních objednávek.

Multi-site

 • Přidávání nebo aktualizace zákazníků z jedné lokality do druhé.
 • Jedna obrazovka pro obchodníky nad skupinou lokalit.