Ve společnosti Ondřejovická strojírna jsme společně zahájili projekt přechodu na nejnovější verzi informačního systému Infor SyteLine. Společnost se specializuje na kusovou zakázkovou výrobu tlakových zařízení, je také oprávněna k výrobě vyhrazených technických zařízení pro jadernou energetiku. Ondřejovická strojírna používá informační systém Infor SyteLine již od verze 5, aktuálně je nasazen SyteLine 7.

Přechod na novou verzi je ve společnosti vnímán nejen jako technologický posun, ale rovněž se očekává zlepšení ve využití systému. Nově se budou nasazovat moduly Workbench a Workflow, které by měly podpořit procesní řízení společnosti, stejně tak zjednodušit a umožnit pohledy na firemní data dle individuálních potřeb uživatele. Dále se v rámci projektu předpokládá vyšší míra využití standardních funkcionalit a omezení modifikací systému. Po dokončení upgrade se plánuje zahájení projektu s cílem zvýšení využití modulu plánování APS v oblasti kapacitního plánování a řízení výroby, to vše v podmínkách kusové zakázkové výroby.