Strojírenská společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY (VHM), která patří k nejstarším českým podnikům vůbec, pokračuje v ozdravném procesu. Jeho součástí je mimo jiné posilování obchodu a snižování výrobních nákladů. K tomu přispívá i nové informační řešení postavené na ERP systému Infor CloudSuite Industrial (SyteLine). Ten doplňuje konfigurátor Infor CPQ unikátně využitý k normování operací. Firma nové informační řešení začala hledat během formální reorganizace a požadovala co nejrychlejší implementaci. V ostrém provozu se první etapa projektu využívá od 1. října 2019. Dodavatelem je ostravská softwarová a konzultační společnost ITeuro.

S novým informačním řešením ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY pracuje přibližně 200 zaměstnanců. Firmě uspoří v porovnání s původní architekturou významnou část ročních nákladů na provoz a údržbu, návratnost investice je velmi rychlá. Systém Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) pokývá všechny klíčové oblasti podniku – výrobu, logistiku, obchod, nákup, účetnictví, controlling i interní údržbu. Konfigurátor Infor CPQ zajišťuje normování prací technologických postupů. Z dřívějších aplikací zůstaly zachovány pouze některé úzce specializované, například slévárenský software OPTI. S centrálním systémem komunikují prostřednictvím interface.

IT euro

Kvůli končící podpoře a platnosti licencí původních aplikací VMH bylo důležité vybrat a zprovoznit nástupce velmi rychle. Termín spuštění stanovený na začátek října 2019 se podařilo dodržet. „Jsme rádi, že se můžeme podílet na revitalizaci tak významné firmy pro náš domovský region. V první fázi bylo nutné nové informační řešení rychle připravit a zprovoznit. Teď máme před sebou další etapu, ve které se zaměříme na zlepšování procesů,“ uvádí ředitel realizace ITeuro Robert Fárek.

 

O společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY jsou přední evropskou hutní a strojírenskou společností s tradicí od roku 1828. Výrobní portfolio je rozděleno do tří strategických oblastí – od výroby ingotů a kovaných tyčí přes přesně opracované výkovky a odlitky pro nejrůznější průmyslové aplikace až po kompletní engineeringové dodávky investičních celků pro energetický, ocelárenský a těžební průmysl. Celý výrobní postup je uzavřený od výroby tekutého kovu přes výrobu odlitků a výkovků po finální produkty. Okolo 80 % výroby podnik exportuje do stovky zemí světa.