Jako členové sdružení IT Cluster jsme se zapojili koncem roku 2018 do projektu Roadshow 2019. Cílem je navázání spolupráce s 12 středními a vysokými školami, které se v blízkých regionech zaměřují na vzdělávání studentů v oborech informačních technologií. Ještě v prosinci jsme navštívili Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Havířově a Mendelovu SŠ v Novém Jičíně. Do dalších škol zamíříme letos.

Smyslem Roadshow 2019 je představit ITeuro coby člena IT Clusteru nejen studentům středních a vysokých škol, ale také pedagogům. Kdo jsme, co a proč děláme, jaká je vize naší společnosti a – to především – kdo ji naplňuje!

IT euro

Seznamujeme studenty s tím, jak vedeme a motivujeme zaměstnance, jaká je naše firemní kultura a proč jsou pro nás důležité firemní hodnoty. Snažíme se poskytnout studentům reálný pohled do praxe, jak funguje střední firma a jakou má strukturu. Nabízíme i úhel pohledu na rozdíly mezi střední firmou a korporátem, aby si studenti mohli udělat svůj vlastní obrázek toho, kde by v budoucnu chtěli pracovat. Protože jsme společnost z oblasti informačních technologií, klademe důraz na velkou flexibilitu a neustálé vzdělávání našich lidí.

V odborné části seznamujeme studenty formou případové studie s aktuálním vývojem našich technologií, na čem pracujeme a jaké jsou odezvy od našich zákazníků. Cílem je zapojit studenty do diskuze, aby se dokázali dostat do role jak zákazníka, tak i naší – dodavatele IT řešení.

První dojmy z návštěv jsou velice dobré a vidím, že má smysl tyto aktivity dělat. Je důležité do školeních lavic vnést studentům ‚ochutnávku‘ z praxe. Studenti jsou ve většině případů ‚nepolíbení‘, jak to ve firmách funguje. Otevírá jim to nový pohled do skutečné a ne virtuální reality,“ říká HR manažerka ITeuro Irena Znachorová. Zpětná vazba od studentů a pedagogů byla i přes počáteční ostych pozitivní. Podařilo se je vtáhnout do našich příběhů a rozpoutat diskuzi na různá témata. Studenti uvítali otevřený přístup i možnost zeptat se na cokoliv.

Naše první stopy, které jsme zde zanechali, je důležité prohlubovat. Zvažujeme další formy spolupráce na úrovni školních projektů, zajištění exkurze u našich zákazníků nebo umožnění praxe studentům v naší společnosti. A už teď se těšíme na další setkání při nových zastávkách Roadshow 2019.

 

O sdružení IT Cluster

IT Cluster je klastr zaměřený na oblast IT a vznikl v Ostravě na počátku roku 2006. Koncepcí spojuje vzdělávací instituce a podnikatelské subjekty do celku, jehož posláním je zajistit přípravu lidských zdrojů, vytvořit potenciál pro řešení inovačních projektů a zajistit společné aktivity v oblasti marketingu. Z pohledu přípravy lidských zdrojů je hlavní prioritou vtažení firem podnikajících v oblasti IT do vzdělávacích procesů nejen na vysoké škole, ale i na středních školách a institucích zabývajících se celoživotním vzděláváním. Zároveň se IT Cluster snaží uplatnit na trhu výsledky výzkumu a vývoje cestou spolupráce firem s akademickou sférou.

Více informací: itcluster.cz