lze pomocí Terminálového sběru dat a bezdrátové čtečky provést inventuru za hodinu? Fyzická inventura skladu je zákonem daná povinnost, kterou je nutno splnit alespoň jednou v roce. Nutno podotknout, že mezi zaměstnanci tato činnost nadšení obvykle nevyvolává. Pochopitelně, kdo by skákal radostí při tisku hromady inventurních sestav, ručním procházení a kontroly stovek řádků a následný přepis do informačního systému. A což teprve, když něco nesedí.

Dělejte věci jinak

V informačním systému Infor SyteLine lze inventuru udělat s pomocí aplikace Terminálový sběr dat (TSD) – pohodlněji a za zlomek původního času. Stačí na to tyto čtyři kroky:

  1. Nastavit tzv. cyklické přepočty (typ inventury) v Infor SyteLine.
  2. Pomocí bezdrátové čtečky a TSD – Inventura projít sklad, nasnímat čárové kódy položek a zaznamenat skutečný stav do informačního systému.
  3. Vypořádat neshody.
  4. Vytisknout stav, podepsat a uzavřít.

 Výhody tohoto řešení

  • Nemusíte tisknout inventurní seznamy.
  • Položky není třeba v seznamu dohledávat, skladník prostě jen sejme čárový kód.
  • Není potřeba ruční přepis do informačního systému. Ke každé sejmuté položce zaměstnanec zadá pouze zjištěné množství, toto je ihned zapsáno do Infor SyteLine.
  • Pokud používáte jedinečná sériová čísla, pak stačí zadat jen toto jedno číslo – systém automaticky rozpozná položku a zjištěný kus připočte k ostatním.

Máte zájem zkrátit inventuru na čtvrtinu původního času? Líbilo by se Vám snížit náklady spojené s inventurou, o chybách s ní spojených nemluvě?