Bod rozpojení je ve skladech surovin, materiálů a polotovarů u výrobce. Nakupovaný materiál je regulován dle prognóz, řízení výroby probíhá dle zákaznických zakázek.
Pro tuto výrobu je charakteristické, že se zboží nebo služba může vyrobit až po přijetí objednávky od zákazníka. Finální produkt je obvykle kombinací standardizovaných položek a postupů.

Sériová výroba je zaměřena na několik druhů výrobků, z nichž každý je vyráběn s určitou pravidelností ve větších či menších sériích. Podle velikosti sérií a jejich periodičnosti rozlišujeme výrobu malosériovou, středně sériovou a velkosériovou. Opakovanost výroby umožňuje vedle univerzálních zařízení používat i speciální zařízení.

Typickým problémem je změna seřízení výrobních zařízení před novou sérií, nutností je tedy určitá flexibilita zařízení. Plánování se zaměřuje na velikost zakázky, výrobní dávky, termíny a zásoby na meziskladech.

Scroll to the top