Tvorba postupu a kusovníku je součástí průběžné doby zpracování objednávky a navyšuje průběžnou dobu celé zakázky. Pro tuto výrobu jsou charakteristické produkty, jejichž zákaznické specifikace vyžadují jedinečný návrh (vývoj), výraznou customizaci anebo dosud nevyužívaný nakupovaný materiál.

Kusová výroba je zaměřena na výrobu na zakázku. Každá zakázka může být unikátní a požaduje zvláštní postup výroby se speciální posloupností kroků. Jsou zde kladeny velké nároky na plánování, rozvrhování a koordinaci výroby velkého množství typů komponent a velké šíře málo podobných výrobků. Pro tento typ výroby je charakteristické použití víceúčelových strojů.

V kusové výrobě lze vytvářet zásoby určitých surovin používaných pravidelně. Největší podíl však tvoří zásoby rozpracovaných výrobků, které se vyskytují mezi výrobními fázemi a operacemi. Typickým problémem řízení výroby je především malá možnost předpovědi požadavků a dlouhé dodací lhůty.

Scroll to the top