Na této stránce najdete přehled novinek v aplikaci InduStream podle jednotlivých verzí.

Verze aplikace vydaná 28. 05. 2024 (Sprint 74)

Novinky

 • Doplnění nové transakce „Meziskladový přesun“
 • Úprava transakce Příjem NO

Opravy

 • Oprava odvádění kusů při zadání nové šarže
 • Oprava minutového zobrazení u transakce Odvod kusů a času
 • Oprava desetinné tečky ve webovém InduStreamu prostředí SL10
 • Oprava chybného požadavku, který se pravidelně logoval
 • Oprava založení nové konfigurace (druhé) pro jednoho zákazníka
 • Přepracování zapisování času posledního cyklu
 • Oprava zobrazeného počtu servisních zakázek na mobilní aplikaci servisu
 • Oprava špatného zobrazení v přehledu běhu strojů

Verze aplikace vydaná 12. 04. 2024 (Sprint 73)

Novinky

 • Doplnění formuláře „Info k boxu“
 • Alokování prostoru komponenty ve webovém InduStreamu

Opravy

 • Oprava chyby při zadávní zaměstnanců do čet
 • Oprava služby získávání dat ze stroje a přepínání VP
 • Přidání parametru do události Blur
 • Oprava chyby Session not found
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE OPRAVA: Oprava obnovení seznamu balení

Verze aplikace vydaná 07. 03. 2024 (Sprint 72)

Novinky

 • Rozšíření názvu komponenty na 100 znaků
 • Vytvoření testovací aplikace pro ASD
 • Doplnění logování InduStream v Ins Admin
 • WEB: Spouštění souborů ve webovém rozhraní
 • Výběr primárního skladového místa pro logistické transakce
 • Rozšíření tiskrány o ID uživatele
 • Přidání indikace zahájené práce na servisní zakázce a informace o jednotce
 • WEB: Kardex transakce

Opravy

 • WEB: Opravy potíží s focusy
 • WEB: Oprava transakce „Přesun mezi skladovými místy“ po novém upliftu
 • Oprava nabízení SČ a šarže, pokud je vypnutý parametr Skladová transakce VP
 • Oprava vytváření nové konfigurace
 • Oprava odvádění poslední operace
 • Oprava chybějícího parametru pro počet záznamů v plánu návozu
 • Oprava zapamatování tiskárny v cookies
 • Optimalizace procedury zajišťující refresh KPI ukazatelů
 • Oprava konverze měrných jednotek
 • Oprava násobného odvodu kusů v MOL

Verze aplikace vydaná 27. 11. 2023 (Sprint 71)

Novinky

 • WEB: Doplnění práv na komponenty
 • WEB: Propojení práv na komponenty s jednotlivými moduly INS
 • Přenesení práv na moduly do databáze LocalDB
 • WEB: Přenesení bezpapírové dílny do webu
 • Přenesení parametrů do InduStream Admin
 • Přejmenování formulářů tak aby obsahovaly předponu INS
 • Přidáno přihlašování čipem zaměstnance
 • Přidání tabulky MACH_OUT do standardu INS pro ASD
 • WEB: Úprava transakce „Materiálové transakce na pracovišti“
 • WEB: Přidána transakce pro fyzickou inventuru
 • WEB: Vytvoření transakce „Ostatní výdej“
 • WEB: Vytvoření transakce „Přehled práce“
 • WEB: Převod transakce „Příprava zakázky“ do InduStream Web
 • WEB: Vytvoření transakce „Vychystání DL“

Opravy

 • Oprava deadlocků u strojů MORI-SEIKI
 • Oprava při klikání na tlačítko, které potvrzuje transakci
 • Oprava chyby s parametrem @mach
 • Zobrazovat záznamy jen když je daný VP uvolněný
 • WEB: Oprava automatického přihlášení
 • WEB: Opravy potíží s focusy
 • Oprava překročení počtu uživatelů v InduStream Admin
 • Oprava kolize procedury pro INS – Mobil a Ins – Web
 • Oprava site_ref v tabulce kapacity batch

Verze aplikace vydaná 26. 07. 2023 (Sprint 70)

Novinky

 • WEB: Přidání transakce cyklického přepočtu

Opravy

 • WEB: Oprava chování focusů v aplikaci
 • Oprava přesunu mezi skladovými místy – problém s desetinnou čárkou
 • Oprava automatického přihlašování zaměstnance
 • Oprava zobrazování servisních zakázek v Ins Managerovi

Verze aplikace vydaná 26. 07. 2023 (Sprint 69)

Novinky

 • WEB: Přidání zobrazení ve fullscreen
 • MOL: Doplnění přesunu mezi suffixy

Opravy

 • Oprava nesprávného hlášení o zahájení stroje
 • Oprava zobrazení množství v transakci „Přesun“ mezi skladovými místy
 • Oprava kontroly počtu sériových čísel při vyrobených kusech

Verze aplikace vydaná 11. 07. 2023 (Sprint 68)

Novinky

 • Přidání parametru pro nastavení souběžných session

Opravy

 • Oprava přetečení času cyklu v ASD
 • Oprava parametru pro délku platnosti cookie s autorizací

 


Verze aplikace vydaná 26. 06. 2023 (Sprint 67)

Novinky

 • Doplnění filtrace do Seznamu servisních zakázek, výchozí hodnoty, přidání poznámky a popis SZ

Opravy

 • Oprava: Chybně generované QR kódy v Ins Manager

Verze aplikace vydaná 01. 06. 2023 (Sprint 66)

Novinky

 • WEB: Automatické přihlašování zaměstnanců

Opravy

 • Oprava automatického vydávání položky do nadřízeného VP
 • Oprava cache pro InduStream manager
 • MOL: Oprava parametru pro zahrnutí nových položek do MOL
 • Oprava: Překročení normy na operaci

Verze aplikace vydaná 04. 05. 2023 (Sprint 65)

Novinky

 • WEB: Přidání rozdělovníku v MENU
 • WEB: Doplnění funkcionalit do servisu
 • WEB: Přidání filtračních kritérií pro servis
 • Vytvoření překladače logu pro InduStream

Opravy

 • WEB: Oprava přiřazené práce v servisu
 • Oprava chyb v modulu Field service
 • Oprava zahajování výrobních příkazů při ukončení stávajících při více zahájených VP
 • Oprava chyb v transakcích výroby
 • Oprava logiky automatického nastavení zatržítek
 • Oprava zahajování a ukončování nastavení a práce v TSD

Verze aplikace vydaná 24. 04. 2023 (Sprint 64)

Novinky

 • WEB: Doplnění možnosti výběru tiskárny

 


Verze aplikace vydaná 21. 04. 2023 (Sprint 60-63)

Novinky

 • WEB: Transakce „Výdej na pracoviště“
 • WEB: Přidání identifikace stroje u transakcí „Běh a nastavení“
 • Úprava validace koeficientu odpadu při otevírání transakce Výdej na VP
 • WEB: Doplnění funkcionality automatického přihlášení uživatele

Opravy

 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Oprava přepínání VP u válcovačky
 • WEB: Zohlednění parametru „Expand šarže“
 • Oprava transakce „Odvod kusů a času“ aby správně validovala zahájený stroj

Verze aplikace vydaná 25. 02. 2023 (Sprint 59)

Novinky

 • WEB: Převod transakce „Zahájit/Ukončit práci a nastavení“

Opravy

 • Oprava blokování odvádění výroby

Verze aplikace vydaná 13. 02. 2023 (Sprint 58)

Novinky

 • MOL: Doplnění transakce korekce

Opravy

 • Oprava filtrování a zahajování VP dle plánu práce

 


Verze aplikace vydaná 07. 02. 2023 (Sprint 57)

Novinky

 • WEB: Převod modulu servis
 • WEB: Převod transakce „Kanban“
 • WEB: Převzetí focusů a automatické rozbalování roletky v transakci „Přesun mezi skl. místy“
 • WEB: Převzetí focusů a filtrace v transakci „Příjem NO“
 • WEB: Převod transakce „Informace o položce“

Opravy

 • Oprava načítání parametru pro obnovu seznamu servisních zakázek
 • WEB: Oprava data transakce

Verze aplikace vydaná 09. 12. 2022 (Sprint 56)

Novinky

 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Odkaz na soubory – přidána funkce substring

 


Verze aplikace vydaná 23. 11. 2022 (Sprint 55)

Novinky

 • Doplnění horizontu pro servisní události

Opravy

 • Oprava nesouladu vypočítaných hodnot s realitou v ASD
 • Oprava dotahování šarže položky při odvodu na poslední operaci

Verze aplikace vydaná 20. 10. 2022 (Sprint 54)

Novinky

 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Zobrazení grafu průběhu výroby
 • WEB: Převod transakce „Plán návozu“
 • WEB: Komponenta pro zobrazení grafu průběh výroby

Opravy

 • Oprava filtrace v Plánu práce
 • Oprava ukazatele „Plán položky za směnu“

Verze aplikace vydaná 20. 5. 2022 (Sprint 53)

Novinky

 • Rozložení webového klienta pro modul ASD

Opravy

 • Optimalizace pomalé práce v modulu Odvod SČ
 • Oprava hodnoty „Lze dokončit“

Verze aplikace vydaná 26. 4. 2022 (Sprint 52)

Opravy

 • Oprava zakládání nových záznamů do tabulky Trans v SL10
 • Oprava délky názvu položky
 • Oprava parametru „Start stroje“ pro jednotlivé uživatele

 


Verze aplikace vydaná 24. 3. 2022 (Sprint 51)

Novinky

 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Zvýraznění poznámek v InduStream
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Úprava odvádění zmetků
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Odvádění zmetků, úprava zdrojového VP
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Rozšíření plánu práce o zakázku a č. balení

 


 

Verze aplikace vydaná 10. 3. 2022 (Sprint 50)

Novinky

 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Výběr způsobu opravy u odvádění SČ
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Přidání mzdového výměru do přehledu práce
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Zaznamenání začátku práce
 • INS Manager – Redesign výstupu „Vizualizace hnízd“
 • Vytvoření nového štítku pro pracoviště
 • MOL: Úprava sestavy dodacího listu pro kooperace
 • MOL: Přidání příznaku rozpracovanosti VP
 • MOL: Propojení vážení a odvádění kusů v MOL
 • MOL: Přesun kusů mezi boxy
 • MOL: Příjem kooperace v rámci MOL

Opravy

 • Oprava TSD transakcí, kdy čas začátku předbíhal čas konce transakce
 • Oprava chyby při zadání prádného množství „Hotovo“ v TSD transakci
 • Oprava vyhledávání řádků NO při příjmu NO při vyhledávání dle VP
 • INS MOBILE: Oprava chyby při příjmu NO

 


 

Verze aplikace vydaná 7. 2. 2022 (Sprint 49)

Novinky

 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Doplnění sloupců do plánu práce
 • Doplnění překladu BD
 • Zobrazení poznámky z hlavičky VP
 • MOL: Doplnění funkce vah
 • MOL: Implementace transakcí do MOL
 • MOL: Úprava standardní transakce „Odvod kusů“
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Změna zatržítek na tlačítka v TSD

Opravy

 • Oprava chybného ukončování stroje u MJOB režimu
 • Oprava logiky zápisu do logu BD
 • Oprava výstupu „Přehled běhu strojů“
 • Oprava filtrace v Plánu návozu

 


 

Verze aplikace vydaná 21. 12. 2021 (Sprint 48)

Novinky

 • INFO 4 Číslo dokumentu Přesun mezi skl. Místy
 • WEB: Převod transakce „Výdej materiálu do VP“
 • WEB: Převod transakce „Příjem NO“

Opravy

 • Ostatní výdej – práva na skl. místa

 


 

Verze aplikace vydaná 6. 12. 2021 (Sprint 47)

Novinky

 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Zadání rozsahu SČ v modulu „Odvod SČ“
 • Převod funkcionality „Spolupracovníci“ do Ins Web

Opravy

 • Chyby Ins Mobile – Servis a Ins Manager
 • Oprava kontroly vedoucího a spolupracovníků

 


 

Verze aplikace vydaná 19. 11. 2021 (Sprint 46)

Novinky

 • Doplnění mobilní transakce „Ostatní výdej“
 • Rozlišení zákazníka na událostech v InS Mobile
 • INS WEB – NOVÝ MODUL: Mezioperační logistika
 • Přihlašování zaměstnanců

Opravy

 • Oprava podbarvení KPI hodnot v ASD

 


 

Verze aplikace vydaná 27. 10. 2021 (Sprint 45)

Novinky

 • Filtr dle zdroje a skupiny zdrojů
 • Plán návozu – doplnění SČ při výdeji
 • InS Manager – Násobnost kusů ve vizualizaci hnízda
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Odvádění zmetků na přelakování
 • Odvádění práce na lakovně
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Hlášení události pouze pro jednotky údržby
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Neproduktivní čas – v transakci zohlednit přihlášení zaměstnance
 • Plán návozu – doplnění kontroly množství při vychystání – validace normy

Opravy

 • Workflow v InS nerespektuje toleranci
 • Odhlášení klienta InduStream
 • Oprava Odvádění kusů a času

 


 

Verze aplikace vydaná 20. 8. 2021 (Sprint 44)

Novinky

 • Zobrazení výkresu v plánu návozu
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Zadání vady pro více SČ
 • Datum vytvoření servisní zakázky v mobilu
 • Plán návozu – přidána možnost filtrace dle položky
 • Přidání práv na skladová místa do Ins Mobile

Opravy

 • Oprava prokliku ze servisního typu prostoje do zadání servisní zakázky v ASD
 • Oprava parametru pro další zadání transakce se stejným zaměstnancem
 • Oprava chyby při zadávání strojů do skupin strojů v InduStream Admin
 • Oprava chyby IDOMethodCall
 • Oprava příjmu položky sledované sériovým číslem

 


 

Verze aplikace vydaná 4. 8. 2021 (Sprint 43)

Novinky

 • Rozšíření Události v InS Mobile
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Informace o odvedených kusech na daném PC
 • Přehled běhu strojů – úpravy výstupu

Opravy

 • Oprava chybějících prvků pro nastavení práva na komponenty v mobilu
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Oprava zaškrtávání zatržítka „Operace dokončena“
 • Oprava propisu DAn1 do Zpracování chyb
 • Oprava zobrazování obrázků ve web komponentě uvnitř InduStream
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: InduStream Zetor – Grafika TSD
 • Odvádění zmetků – oprava validace pole

Technologické změny

 • Kryptování při přihlášení (China)
 • Logování push notifikací
 • InS Manager přes HTTPS a WSS

 


 

Verze aplikace vydaná 2. 7. 2021 (Sprint 42)

Novinky

 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Zobrazení přípravku v InduStreamu
 • Možnost zadání účtu pro ostatní výdej
 • InduStream WEB: Nová transakce kvality pro vytvoření PPM
 • Možnost zadat k vybraným výrobním transakcím také poznámky k odváděným kusům
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Oddělení staré a nové verze webové komponenty
 • Zobrazení přiřazené práce členům týmu

Opravy

 • Optimalizace dotazů načítajících plán práce
 • Chyba převodu Zpracování chyb materiálových transakcí na VP
 • Chybné skladové místo ve Zpracování chyb
 • Nesprávné hodnoty KPI na ASD terminálech
 • Oprava zobrazení informace o zastavení stroje přes všechny obrazovky
 • Chyba zobrazení zbývajících kusů ve výstupu „Vizualizace hnízda“
 • Chybný propis desetinných míst
 • Oprava transakce „Informace o položce“ – nefunkční SČ
 • Oprava občasného zamrznutí Vizualizace hnízda

 


 

Verze aplikace vydaná 4. 6. 2021 (Sprint 41)

Novinky

 • Zpřesnění označení ukazatelů na terminálu ASD
 • Parametrické rozlišení údržby a servisu v mobilní aplikaci
 • Rozšíření Zpracování chyb příjmu NO o validaci cen

Opravy

 • Oprava nesprávného odvodu kusů při výpadku spojení
 • Oprava výpočtu produktivity
 • Oprava výpočtu ztrátových kusů zmetků
 • Oprava výpočtu dostupnosti vůči údaji o běhu stroje
 • Pomalé odhlašování kusů
 • Upřesnění výstupu Kvalifikace prostojů o časy
 • Oprava transakce Výdej na VP
 • Omezení tlačítka „Jede“/“Nejede“ v mobilní aplikaci
 • Oprava nesprávného času u transakce Odvod kusu a času

Technologické změny

 • Sjednocení práv pro externí dodavatele dat
 • Změna komunikace – sjednocení komunikace pro všechny klienty InduStream

 


 

Verze aplikace vydaná 4. 5. 2021 (Sprint 40)

Novinky

 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Rozšíření transakce „Odvádění kusů“ o spolupracovníky
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Rozšíření hlášení události o umístění

Opravy

 • Oprava pořadí materiálu v plánu návozu

Technologické změny

 • Oprava občasného zamrznutí InduStreamu ASD (oprava push notifikací)

 


 

Verze aplikace vydaná 23. 4. 2021 (Sprint 39)

Novinky

 • Fronta práce pro stroj ASD
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Zapisovat poznámku jen v případě vad
 • Zápis čísla zaměstnance k materiálové transakci u příjmu NO

Opravy

 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Neobnovení informace ve webových panelech
 • Oprava odvádění času spolupracovníků v BD

 


 

Verze aplikace vydaná 1. 4. 2021 (Sprint 38)

Novinky

 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Doplnění více vad a poznámky k vadám
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Zdroj se smí vyskytovat jen v jednom hnízdu
 • Vytvoření transakce Ostatní výdej v InduStream Mobile
 • Doplnění interface na ThinkWorx

Opravy

 • Oprava chyby v číselníku Střediska x Hnízda
 • Oprava prostojů při zobrazování výstupu „Historie výroby“
 • Oprava uložení nastavení gridu
 • Oprava zadávání skupiny uživatelů v InduStream Admin
 • Oprava mobilní aplikace – plán návozu – zbývající množství

Technologické změny

 • Doplnění webové komponenty v InduStreamu

 


 

Verze aplikace vydaná 15. 3. 2021 (Sprint 37)

Novinky

 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Doplnění popisu operace do modulu Odvádění po SČ
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Nastavení podmínečného spuštění parametru DYN
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Výpočet ideálního času
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Změna výstupu výpočet TEEP
 • Doplnění násobnosti operace pro ASD do formuláře Operace návrhu VP
 • Doplnění transakce „Informace o položce“ do Ins mobile
 • Doplnění transakce „Cyklický přepočet“ do Ins Mobile
 • Rozšíření hlášení poruchy v servisních transakcích Ins o středisko
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Počátek odstávky
 • Rozšíření vykazování práce na SZ o operace

Opravy

 • Založení cookies při použití funkce Autologon v InduStream Manageru
 • Oprava zobrazení transakce „Přesun“ v TSD formuláři „Přehled práce“
 • Oprava výběru šarže v některých transakcích TSD
 • Oprava propisování řádků do Zpracování chyb při příjmu NO
 • Oprava spotřebovávání licencí v mobilní aplikaci
 • Oprava měrné jednotky při výdeji na VP v Ins Mobile
 • Oprava při příjmu kooperace a následném výdeji na VP Ins
 • Oprava transakcí odvádění kusů na sklad – zůstávají kusy v poli Přesun

Technologické změny

 • Změna zobrazování některých údajů v InduStream desktop ASD – využití PUSH notifikací

 


 

Verze aplikace vydaná 11. 2. 2021 (Sprint 36)

Opravy

 • Oprava chyby výdej na VP

Technologické změny

 • Úprava modulu Bezpapírová dílna a TSD pro zpětnou kompatibilitu na Windows 7

 


 

Verze aplikace vydaná 1. 2. 2021 (Sprint 35)

Novinky

 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Ukončení operace v rámci demontáže kovací sady
 • Doplnění tlačítka „Dodací list“ pro modul Odvod SČ
 • Doplnění režimu „TEST“ do modulu Odvod SČ
 • Doplnění push zpráv o řešení výpadků sítě
 • Doplnění výstupu vizualizace hnízda na základě požadavků zákazníka
 • Druhé rozšíření transakce „Příjem NO“
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Automatická záměna nástroje
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Doplnit odhlašování skupiny do TSD (funkcionalita BD)

Opravy

 • Oprava chyby validace při filtraci dle výrobního příkazu
 • Oprava chyby v plánu návozu
 • Oprava transakce Příjem NO: Konverze jednotek a validace šarže (doplnění)
 • Oprava definice rozložení strojů v případě maximalizace okna
 • Oprava transakce Výdej materiálu do VP a Ukončit práci, Odvést kusy a Odvést kusy a čas

Technologické změny

 • Push notifikace pro InduStream manager – výstup „Vizualizace hnízda“

 


 

Verze aplikace vydaná 15. 12. 2020 (Sprint 34)

Novinky

 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Rozšíření odvádění SČ o nové pole pro zobrazení HTML obsahu
 • Doplnění do ASD příznaku pro evidenci činnosti robotického zakladače
 • Příjem NO – rozšíření filtru pro položku
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Vrácení nástroje z VP přes aplikaci InduStream

Opravy

 • Oprava mobilní aplikace údržby – změna zdroje dat priorita

 


 

Verze aplikace vydaná 3. 12. 2020 (Sprint 33)

Novinky

 • Nový výstup Vizualizace hnízda
 • Plán návozu – signalizace chybějícího materiálu
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Omezení vykázání času v Odvodu kusů a času
 • Doplnění Plán návozu – hromadný výdej – přidání kumulace
 • Rozšíření potvrzování servisní zakázky

Opravy

 • Oprava deadlocků po nasazení systému plánovacího času
 • Oprava chyby Load collection failed – planned time
 • Oprava chyby příjmu NO

 


 

Verze aplikace vydaná 20. 10. 2020 (Sprint 32)

Novinky

 • Doplnění přihlašování přes RFID
 • Odvod času na nářaďovně
 • InduStream manager – vizualizace dílny
 • Zobrazení jména zaměstnance v mobilní aplikaci
 • Přidat k plánu návozu přihlášení zaměstnance
 • Generování servisní zakázky z události z mobilní aplikace
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Odhlašování vícestrojové obsluhy přes odvádění kusů a času
 • Potvrzování servisních zakázek
 • Rozšíření popisu kódu činností ve vykazování práce SZ

Opravy

 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Oprava – nezobrazuje se hodnota NA při odškrtnutí DYN
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Oprava přihlašování zaměstnance při odvádění nářaďovny
 • Neshoda procent
 • Nesprávně vypočítaná dostupnost
 • Oprava řazení procent ve výstupu Přehled dílny
 • Optimalizace načítání KPI hodnot v pravidelné úloze
 • Oprava chybového hlášení při příjmu NO

 


 

Verze aplikace vydaná 21. 7. 2020 (Sprint 31)

Novinky

 • Plánovaný čas pro výpočet OEE
 • Rozšíření typů transakcí o transakci pro robota
 • Plán návozu – řazení zakázek
 • Plán návozu – změna výchozí hodnoty pro tisk štítků
 • Příjem NO – doplnění čísel dokumentů
 • Příprava expedice – vytvoření transakce pro Ins Mobile
 • Přihlašování zaměstnance prostřednictvím RFID
 • Příjmový štítek pro hotovou výrobu
 • Tisk štítku NO – vytvoření standardní procedury

Opravy

 • Oprava nepřesného počtu kusů ve výstupu Historie výroby
 • Zpřesnění chybového hlášení pro odhalení příčiny chyby při ukládání nastavení plánu práce
 • Ikona „Výkres“ – oprava zobrazení hlášení, když nebude zadána cesta
 • Revize výstupů Výpočet a vývoj OEE

Verze aplikace vydaná 2. 6. 2020 (Sprint 30)

Novinky

 • Úprava logiky přiřazování práce v údržbě přes mobil
 • Přednabízení VP při odvádění z ASD
 • Dokončení mateirálové a ostatní transakce pro servis
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Vytvoření nové transakce TSD pro zadání neproduktivních časů
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Transakce předpříjmu
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Tisk štítku se sériovým číslem

Opravy

 • Odstranění fragmentu pole při překliku na tlačítko „Poznámky“ v konfiguraci CZUB
 • Odstranění chyby při odhlášení z InduStream
 • Odstranění chyby při odvádění kusů

 


Verze aplikace vydaná 27. 4. 2020 (Sprint 29)

Novinky

 • INS Std- Příjem NO – Zpracování chyb Příjmu NO
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Zpětné hlášení šaržovaného materiálu
 • Úprava řazení v plánu návozu

Opravy

 • InduStream – nelze v TSD odvést kusy v plné výši
 • InduStream manager – Zmenšení popisu prostoje při rozkliku
 • Mobilní aplikace – Přesun mezi skladovými místy se SČ

 


 

Verze aplikace vydaná 6. 4. 2020 (Sprint 28)

Novinky

 • Doplnění výstupu „Analýza prostojů“
 • Změna ovládání odvodu kusů při využití sériových čísel
 • Omezení tlačítka seřizování
 • Přejmenovat OEE na OOE
 • Přihlašování nového zaměstnance do ASD
 • Doplnění SČ do fyzické inventury
 • Možnost zadat plánovaný prostoj z mobilní aplikace pro servis
 • Odvádění kusů a času – přidána možnost odvádět v minutách
 • Přidání pole „Zaměstnanec“ do formuláře „Transakce vychystání“

Opravy

 • Oprava výstupů v InduStream manageru – Využití stroje a výpočet OEE
 • Omezení počtu záznamů v InduStream
 • Oprava pořadí v gridu Kódy nepřímých mezd
 • Úprava kurzoru při přihlašování na Sz
 • Oprava výstupu „Přehled běhu strojů“

Technologické změny

 • Oprava střední vrstvy – Vynucení ukončení aplikace na stanici pokud dojde k odpojení serveru

 


 

Verze aplikace vydaná 3. 3. 2020 (Sprint 27)

Novinky

 • Přidání místa kooperanta do Plánu návozu a na štítek
 • Kontrola odvedení předchozí operace
 • Doplnění kódů směn na konkrétní stroj
 • Doplnění stroje do pole „Stroj“ při odvádění kusů
 • Přidání parametru na zobrazení stroje
 • Úprava chování při zadání sériového čísla stejným zaměstnancem na jiném PC
 • Kopírování řádků v InduStream Admin
 • Příjem NO
 • Kardex – volání polic
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Odvádění servisní zakázky ostření
 • Změna parametru procedury pro Odvádění po SČ

Opravy

 • Oprava nesprávné filtrace ve výstupu „Analýza prostojů“
 • Oprava chyby způsobené přidáním data transakce do transakce Odvodu kusů
 • Oprava chybějícího VP v transakcích, které se zapisují do Zpracování chyb VP
 • Doplnění chybějících komponent Data transakce a Stroje do InduStream admin
 • Oprava kliknutí na tlačítko „i“ (Seznam operací), když není vyplněná operace
 • Oprava neuvolňování paměti
 • Oprava fragmentů orámování pole SČ
 • Oprava modality – v případě že příznak „Modálně“ není zaškrtnut
 • Oprava chyb při překrývání směn
 • Oprava chyby v případě znepřístupnění pole „Přesun“
 • Opravena chyba v počtu kusů v ukazateli „Skut. pol. aktuálně“
 • Oprava práv na komponenty
 • Oprava pohybu kurzoru při stisku klávesy Tisk štítku

Technologické změny

 • Oprava střední vrstvy – promazávání přihlášených uživatelů, aby nedošlo k přetečení

 


 

Verze aplikace vydaná 29. 1. 2020 (Sprint 26)

Novinky

 • Kontrola zahájení běhu + kontrola zadání operace
 • Převod stávajících modifikací TSD-InduStream
 • Výdej materiálu do výroby
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Přidání parametru DYN do Ins-Odkazy ukazatelů
 • Odvádění servisní zakázky mobilní aplikací InduStream

Opravy

 • Oprava chyby v logice přiřazování práce v aplikaci InduStream

 


 

Verze aplikace vydaná 6. 12. 2019 (Sprint 25)

Novinky

 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Nová režijní transakce výroby v TSD

 


 

Verze aplikace vydaná 29. 11. 2019 (Sprint 24)

Novinky

 • Doplnění a úprava nápovědy na formuláři „Ins – odkazy ukazatelů“
 • Výchozí nastavení filtrů
 • Výchozí obrazovka při spuštění Ins managera
 • Doplnění filtrace výrobního příkazu v plánu práce
 • Vyhledávání ve filtračních polích v InsManageru

Opravy

 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Opravy v rámci odvodu SČ
 • Oprava chyby „Formát řetězce není platný“ při práci s transakcí Generovat SČ
 • Duplicita session

 


 

Verze aplikace vydaná 25. 10. 2019 (Sprint 23)

Novinky

 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Odvádění přes SČ – Etapa 3

 


 

Verze aplikace vydaná 22. 8. 2019 (Sprint 22)

Novinky

 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Odvádění přes SČ – Etapa 1
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Odvádění přes SČ – Etapa 2

 


 

Verze aplikace vydaná 3. 7. 2019 (Sprint 21)

Novinky

 • Ins Mobile – plán návozu
 • Logování přihlášených uživatelů v InduStream
 • Ins Mobile – přesun mezi skladovými místy
 • Kopírování dat v InduStream
 • Rozpoznávání přihlášeného uživatele v rámci webových aplikací
 • Ins Mobile – Nová transakce Kanban pro zakládání POBJ

Opravy

 • Oprava výstupu Historie výroby
 • Oprava chyby při zahájení a ukončení nastavení z BD
 • Oprava výpadku při uzavření spojení na LocalDB

 


 

Verze aplikace vydaná 21. 5. 2019 (Sprint 20)

Novinky

 • Mobilní servis – Zobrazení přiřazené práce Partnera servisu
 • InduStream manager – Filtrace datumu v plánu práce servisních zakázek
 • InduStream manager – Automatické přihlášení uživatele

Opravy

 • InduStream manager – Historie výroby – předělání výstupu na logovací tabulku přihlašování
 • InduStream manager – Export časů do excelu
 • Přehled práce – ve formuláři zrušeno omezení pouze na 200 záznamů
 • Industream manager – oprava výstupu „Přehled běhu strojů“
 • Iniciály uživatele při odvodu transakcí z InduStream

 


 

Verze aplikace vydaná 18. 4. 2019 (Sprint 19)

Novinky

 • Plán a zajištění návozu materiálu do výroby
 • Help ve formuláři „Odkazy ukazatelů“
 • InduStream Admin – Nastavení pevných barev výsečí ve výstupu „Využití stroje“

Opravy

 • Revize a opravy na formuláři „Přehled práce“

 


 

Verze aplikace vydaná 18. 3. 2019 (Sprint 18)

Novinky

 • InduStream manager – Výstup: Časová náročnost prostojů
 • Rozšíření plánu práce o nové sloupce: Zakázka z výrobního příkazu
 • Výstraha při chybějícím VP nebo zaměstnanci u ASD výstupů InduStream manager a InduStream
 • Nová logistická transakce v mobilním klientu InduStream – Fyzická inventura

Opravy

 • Nesouhlasná data ve výstupech InduStream managera
 • Oprava řazení údajů v InduStream admin – comboboxy

Technologické změny

 • Oprava střední vrstvy – oprava posílání správné jazykové mutace v HTTP requestu

 


 

Verze aplikace vydaná 4. 3. 2019 (Sprint 17)

Novinky

 • InduStream manager – Výstup: Vývoj hodnot OEE a TEEP v rámci měsíčních period
 • InduStream managter – Výstup: Analýza prostojů
 • InduStream Mobile: Základní rozhraní servisu pro mobilní aplikaci – 1. část
 • InduStream manager: Výstup: Plán práce údržby

Opravy

 • Oprava výstupů v InduStream manager – 1. část

 


 

Verze aplikace vydaná 15. 2. 2019 (Sprint 16)

Novinky

 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Restrikce odvodů přesunu a běhu podle druhu zpětného hlášení

 


 

Verze aplikace vydaná 30. 1. 2019 (Sprint 15)

Novinky

 • Vykazování transakcí servisu (mezd) formou mobilního klienta
 • Drobné úpravy v InduStream admin – řazení záznamů dle abecedy ve filtračních polích
 • Přidání příznaku kontroly na operacích, které jsou kontrolní při odvodu TSD a při zobrazení v BD
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Zobrazení umístění materiálu

Opravy

 • Po restartu serveru dojde k automatickému navázání session, pokud navázat nelze založí se nová

Technologické změny

 • Podpora protokolu HTTPS

 


 

Verze aplikace vydaná 8. 1. 2019 (Sprint 14)

Novinky

 • Doplněn model licencování jednotlivých modulů InduStream
 • Doplnění kontroly zahájení nastavení při ukončování nastavení
 • Redesign všech transakcí výroby, ASD a MENU

 


 

Verze aplikace vydaná 19. 11. 2018 (Sprint 13)

Novinky

 • Ukončení manuálních režimů „Seřizování“ a „Řeším prostoj“ při ukončení VP v InduStream
 • ZÁKAZNICKÁ MODIFIKACE: Zobrazení pole Text operace v rámci formuláře Poznámky
 • Přidána možnost omezení zobrazení komponent a formulářů
 • Přidána možnost archivace záznamů ze sběrných tabulek

Opravy

 • Validace zahájené práce v rámci transakce Ukončení práce
 • Zamezení duplicitního odvedení transakce „Ukončení práce“ opakovaným stisknutím tlačítka

 


 

Verze aplikace vydaná 24. 10. 2018 (Sprint 12)

Novinky

 • Úprava přihlašování v TSD uvnitř aplikace InduStream (moduly ASD a BD)
 • Doplnění výstupu „Přehled běhu strojů“
 • Nový výstup v InduStream manageru – Využití stroje
 • Přihlašování zaměstnance k vykazování práce a materiálu v servisních transakcích
 • Redesign transakcí zahájení/ukončení práce a zahájení/ukončení nastavení

Opravy

 • Omezení počtu měrných jednotek při výběru materiálu

 


 

Verze aplikace vydaná 26. 9. 2018 (Sprint 11)

Novinky

 • Volání externích aplikací při určitých činnostech v InduStream včetně parametrů
 • Pojmenování uživatelských sloupců v plánu práce
 • Přihlášení a odvádění zpětně hlášených operací pro více zaměstnanců najednou
 • Do InduStream Manageru přidán nový výstup – Výpočet OEE/TEEP za určité časové období

Opravy

 • Oprava při překliku z režimu „Seřízení“ do režimu „Řeším prostoj“

Technologické změny

 • Podchycení situací při výpadku sítě

 


 

Verze aplikace vydaná 6. 9. 2018 (Sprint 10)

Novinky

 • Do Industream Manageru přidány logistické výstupy pro oblast nákupu
 • Do Industream Manageru přidány logistické výstupy pro oblast obchodu
 • Schování gridu plánu práce a zobrazení vybraných ukazatelů
 • Řazení kódů důvodů pro prostoje
 • Doplnění výstupu „Historie výroby a Detail výroby“
 • Zrušení hlášení servisní události
 • Předání uživatelských sloupců do odkazů volaných programovatelnými tlačítky
 • Sloučení a vytvoření verze InduStream pro verzi SyteLine 9.01.02

Opravy

 • Oprava zadávání zaměstnaneckého čísla, které nyní již může obsahovat nuly

 


 

Verze aplikace vydaná 17. 8. 2018 (Sprint 9)

Novinky

 • Do InduStream Managera přidány standardní výstupy Kvalifikace prostojů“, Přehled vývoje OEE ukazatelů a Přehled běhu strojů
 • Do InduStream Managera přidán standardní výstup logistiky z oblasti MTZ – „Hodnota zásob
 • Možnost nastavení šířky a pořadí sloupců pro dotykové obrazovky. V této verzi jen pro plán práce v ASD a BD
 • Možnost smazání uživatelské definice gridu
 • Možnost načtení uloženého nastavení sloupců zaměstnance bez nutnosti restartovat aplikaci
 • Zvýraznění animace při načítání dat
 • Vytvoření prezentačního rozhraní mobilní aplikace InduStream LITE
 • Přidána možnost zadat násobnost cyklu na operaci VP a aktuální operaci
 • Možnost odvádění technologických zmetků při odvodu OK kusů
 • Změna značení prostoje „Bez reakce“ a přidání kódu důvodu i k této části prostoje
 • Zobrazení času poslední aktualizace KPI
 • Do InduStream Managera přidán nový výstup „Historie výroby“

Opravy

 • Oprava pádu aplikace z důvodu chybějící složky „Logs“ po nové instalaci
 • Oprava nesprávného počítání kusů v reportu „Přehled dílny“
 • Oprava zobrazení reportu „Oprava výrobních údajů“ u některých zákazníků
 • Oprava zobrazení bílého pozadí při načítání modulu Bezpapírová dílna
 • Přidání animace při zadání osobního čísla a kliknutí na ENTER – uživatel nebyl informován, že potvrzení provedl
 • Opraveno zobrazování verzí na přihlašovací obrazovce

Technologické změny

 • Oprava metody IsNumeric – technologická oprava v prostředí návrháře InduStream
 • Oprava zobrazení delších hlášení, která nebylo možno zobrazit na obrazovce celá
 • Zrychlení načítání aplikace vlivem úprav střední vrstvy

 


 

Verze aplikace vydaná 29. 6. 2018 (Sprint 8)

Novinky

 • Standard odvádění výroby (skutečný čas)
 • Tlačítko pro výchozí nastavení filtru
 • Přidání transakce pro přípravu zakázky a příjem nákupní objednávky do standardu InduStream TSD

 


 

Verze aplikace vydaná 4. 6. 2018 (Sprint 7)

Novinky

 • Aktivace tlačítka „Vydat“ dle parametru
 • Zobrazení počtu poznámek u tlačítka „Poznámky“
 • Omezení dat, které systém prochází při odvádění kusů
 • Změna chování při ukončení prostoje v režimu „Řeším prostoj“
 • Doplnění transakcí nástrojů a chování toolboxů
 • Nástroj na změnu počítače v číselníkových formulářích InduStream
 • Změna způsobu dělení prostojů
 • Změny ve filtrech – posunutí okna s filtrem doprava a tlačítko Aktualizovat

Opravy

 • Změna horizontu při změně dílny
 • Zrušení vazby mezi střediskem a skupinou zdrojů

 


 

Verze aplikace vydaná 22. 5. 2018 (interní verze) (Sprint 6)

Novinky

 • Přejmenování technických názvů formulářů InduStream
 • Nový InduStream Manager
 • Nový InduStream Admin

 


 

Verze aplikace vydaná 30. 4. 2018 (Sprint 5)

Novinky

 • Položka Zbývá vyrobit určovaná parametrem (rozdělení dle očekáváno x uvolněno)
 • Evidence počtu neřešených prostojů tak, aby jej mohli využít dodavatelé dat ze strojů
 • Tlačítko „Zahájit“ aktivní pouze tehdy, je-li označen řádek v plánu práce
 • Změna způsobu automatického odvádění transakcí
 • Doplnění možnosti uložení nastavení gridů v celé aplikaci
 • Vizuální znázornění délky cyklu oproti ideálnímu času
 • Časy upnutí rozšířeny na dílec a operaci

Opravy

 • KPI označující stav stroje nově opraveno tak, aby nehlásilo stav stroje pokud nejsou k dispozici data
 • Ošetřena chyba s desetinnou tečkou v českém prostředí při startu aplikace
 • Ošetřena chyba pokud nebyla přítomna vazba mezi počítačem a strojem
 • Oprava chyby, kdy systém nezobrazil informaci o stojicím stroji, když nebyl přihlášen výrobní příkaz

 


 

Verze aplikace vydaná 20. 4. 2018 (interní verze) (Sprint 4)

Novinky

 • Nová konfigurace kompatibilní se SL 9

Opravy

 • Oprava nesprávného zobrazování KPI označujícího stav stroje
 • Oprava nesprávného zobrazení začátku a konce operace v plánu práce
 • Oprava chyby se záporným počtem plánu položky za směnu

 


 

Verze aplikace vydaná 4. 4. 2018 (Sprint 3)

Novinky

 • Vytvoření KPI ukazatele TEEP
 • Vytvoření nových ukazatelů Lze odvést a Násobnost formy
 • Doplnění dokumentace do formuláře pro udělení práv
 • Odstranění nadbytečných formulářů: Ins – Stroj mikroprostoj, Filtry dle PC, TSD – Odkazy ukazatelů, Zdroje hnízda
 • Přejmenování formulářů pro definici filtrů na počítače
 • Parametr pro nabízení hotových kusů
 • Změna způsobu zadávání důvodu prostoje
 • Možnost evidovat sady nástrojů na operaci pro použití v transakci „Výměna nástrojů“
 • Možnost parametrického nastavení přepisu uvolněného množství na VP jehož výroba byla překročena
 • Doplnění iniciálů uživatele AU# pro transakce, které odvádí uživatel z ASD

Opravy

 • Opravena chyba při zadávání běhové transakce, která vznikla v minulosti
 • Opraveny chyby, které byly nahlášeny k prvnímu sprintu
 • Opravena chyba s příznakem „Vrátit materiál na sklad“
 • Opravena chyba s chybějící šarží při odvádění zmetků z ASD
 • Opravena chyba s vracením výchozího množství v transakci „Výměna nástrojů“
 • Oprava chyby se zobrazováním záporného množství u zmetků hlášených zaměstnanci
 • Oprava chyby se zobrazováním nesprávného množství Hotovo/Odvedeno po odvodu transakcí do SL
 • Opravena chyba, kdy na tlačítko Řeším prostoj bylo možné kliknout i poté co již stroj vyráběl
 • Oprava chyby, kdy do tabulky Trans přišel zároveň záznam o prostoji i běhu
 • Oprava chyby, kdy při zahájení více VP nebyla správně hlášená násobnost VP

Technologické změny

 • Oprava chování aplikace při přihlášení více uživatelů a multilicence
 • Přidání nových metod pro komunikaci s webovými a mobilními klienty
 • Přidáno API pro správu přihlášených stanic a uživatelů
 • Oprava chování nastavení focusu na prvek, který se je skrývaný
 • Dokončeno jádro mobilního klienta
 • Optimalizace rychlosti JSON odpovědí ze střední vrstvy pro webové a mobilní klienty
 • Přidáno odesílání výjimek z klientů na střední vrstvu

 


 

Verze aplikace vydaná 16. 3. 2018 (Sprint 2)

Novinky

 • Zamezení opakovaného spuštění aplikace na jednom PC
 • V případě chyby se objeví pouze jedno chybové hlášení
 • Zrušení formuláře PC Stroj Zdroj
 • Číselníkové formuláře nastaveny tak, aby bylo možno záznamy editovat
 • Zrušen formulář „Operátor hnízda“
 • Zarovnání číselníkových formulářů aby nebylo nutno zobrazovat posuvníky
 • V transakcích pro přesun nástrojů doplněna práce s množstvím
 • Dotažení popisů v číselníkových formulářích InduStream

Opravy

 • Změněno pořadí sloupců v číselníkových formulářích InduStream
 • Opravena chyba s validací při kliku z roletky do gridu
 • Odstraněna chyba při vymazání hodnoty z pole Přesunout a překliku na Hotovo
 • Opravena chyba při odvádění kusů během prostoje

Technologické změny

 • Signalizace pracující aplikace sjednocena – zobrazení točících se kruhů pokud aplikace pracuje
 • Hlášení aplikace převedeny do nového formátu
 • Opravena minimalizace v liště Windows
 • Doplněna lišta s možností minimalizace v přihlašovacích oknech

 


 

Verze aplikace vydaná 5. 3. 2018 (Sprint 1)

Novinky

 • Doplněno číslo zaměstnance na formuláři „Rozpracováno“
 • Urychlení výmazu filtrů
 • Přepracování načítání filtrů
 • Změna výchozího nastavení horizontu dle parametrů
 • V nepřevedených transakcích je možné ukládat změny transakcí z ASD
 • Oddělení ručně zadávaných důvodů prostojů pro jejich budoucí editaci
 • Doplnění validace při úpravách transakcí přes webovou aplikaci
 • Optimalizace načítání plánu práce a filtrů
 • Pro webovou aplikaci doplněna práva na uživatele
 • Sjednoceno zobrazování hodnot ve webové aplikaci
 • Možnost parametrizace dat v plánu práce
 • Možnost parametricky zavolat aplikaci pro spuštění NC programu
 • Pro obráběcí stroje možnost přepnout InduStream na ruční evidenci prostojů
 • Možnost zahájit výrobní příkaz z plánu práce
 • Parametrizace kontrol pro odvedené kusy
 • Přidána možnost režimu „Seřízení“
 • Parametrizace mikroprostojů pro konkrétní stroj
 • Možnost zobrazení výsledků měření na terminálu ASD
 • Parametricky nastavitelné zobrazování výjimek

Opravy

 • Opraveno označování všech záznamů ve formuláři pro přesun nástrojů
 • Tlačítko I automaticky v seznamu operací vybere tu aktuální
 • Podbarvení sloupců v seznamu operací v TSD
 • Do filtrace zdrojů doplněny zdroje, které nejsou součástí žádné skupiny
 • Opraveno odvádění při výrobě více VP najednou
 • Opravena chyba s dlouhou transakcí prostoje
 • Neodvádí se prostoje bez kódu důvodu
cookies image
Cookies

Tento web potřebuje váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby vám mimo jiné mohl ukazovat informace týkající se vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.
Souhlas můžete odmítnout .

Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies podle svých preferencí.

Nezbytné (provozní) cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Jsou odpovědné mimo jiné za působení filtrů a ukládání nastavení soukromí. Nepožadujeme váš souhlas s využitím technických cookies na našem webu. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány.
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatele našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu ke své návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Personalizované soubory cookies
Používáme rovněž soubory cookies a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro vás lepší prezentaci. Díky použití personalizovaných souborů cookies se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookies umožňuje nabízet vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených vašim potřebám.
Reklamní cookies
Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři, abychom vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech, takzvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených vašim zájmům.
Souhlas můžete odmítnout .