Informační řešení podniku (také informační systém nebo informační soustava) je složené z technických prostředků (hardware), programového vybavení (software), lidí a procesů. Zabezpečuje sběr, přenos, zpracování, uložení a prezentaci informací. I pro výrobní podniky platí, že jejich činnosti jsou spojeny se zpracováním...

Tvorba postupu a kusovníku je součástí průběžné doby zpracování objednávky a navyšuje průběžnou dobu celé zakázky. Pro tuto výrobu jsou charakteristické produkty, jejichž zákaznické specifikace vyžadují jedinečný návrh (vývoj), výraznou customizaci anebo dosud nevyužívaný nakupovaný materiál. Kusová výroba je zaměřena...

Bod rozpojení je ve skladech montážních sestav. Řízení předmontážních etap probíhá na základě prognózy, řízení montáže pak dle zákaznických zakázek. Pro tuto výrobu je charakteristické, že produkt může být smontován po přijetí objednávky od zákazníka. Klíčové komponenty jsou plánovány a obvykle skladovány...

Bod rozpojení je ve skladech hotových výrobků u výrobce. Řízení výroby probíhá na základě principu výroby na sklad hotových výrobků. Pro tuto výrobu je charakteristické, že produkt může být vyroben před příjmem objednávky od zákazníka. Zakázky jsou většinou plněny ze skladových...

Bod rozpojení je ve skladech surovin, materiálů a polotovarů u výrobce. Nakupovaný materiál je regulován dle prognóz, řízení výroby probíhá dle zákaznických zakázek. Pro tuto výrobu je charakteristické, že se zboží nebo služba může vyrobit až po přijetí objednávky od zákazníka....

1