Modul Kvalita řešení InduStream zajišťuje efektivní zobrazení i zpracování dat od pracovníků výroby a oddělení kontroly jakosti. Součástí je přehledná vizualizace kontrolního plánu vyráběné položky na displeji terminálu včetně připojené výkresové dokumentace. Záznamy výsledků kontrol bez nutnosti papírové dokumentace či okamžitá evidence zjištěné neshody na mobilním zařízení usnadňují každodenní práci.

 

Funkce

  • Plán práce kontroly
  • Záznam měřených hodnot (výsledky kontrol)
  • Evidence neshod

Chcete vědět více?

    Scroll to the top