Potřebujete kvalifikované informace pro spravedlivé odměňování a motivaci zaměstnanců? Modul Produktivita řešení InduStream umožňuje sledovat aktivitu jednotlivých pracovníků i srovnávat celé týmy a ty pak odměňovat podle toho, jak se jejich členové podílejí na hospodářských výsledcích. Zveřejnění týmového srovnání spojeného se mzdovými benefity prokazatelně vede ke zvýšení produktivity zaměstnanců.

 

Funkce

  • Produktivita zaměstnance
  • Produktivita týmů v čase
  • Srovnávání týmů dle cíle
  • Produktivita zaměstnanců bez aktuální náplně práce
  • Vyhodnocení cílů produktivity
  • Různé úrovně řízení produktivity

Chcete vědět více?

    Scroll to the top