Základní modul řešení InduStream pro elektronické odvádění práce. Pracovníci ve výrobě provádějí zápisy přímo do aplikace prostřednictvím pevného nebo mobilního terminálu. TSD umí zkontrolovat, zda jsou data pořízena správně a okamžitě je přenést do vašeho ERP systému. Eliminujete tak chyby způsobené zápisem do různých sešitů a jiných evidencí bez vazby na informační systém.

 

Funkce

  • Vykazování OK a NOK kusů, času
  • Inventury
  • Přehled práce
  • Informace o položce
  • Přesun mezi skladovými místy
  • Příjem nákupní objednávky
  • Výdej materiálu do výroby
  • Vychystání dodacího listu
  • Zadání servisní události
  • Vykazování servisní práce

Chcete vědět více?

Scroll to the top