Infor CloudSuite Industrial (Infor SyteLine, Infor CSI) – podnikový informační systém (ERP) vyvinutý pro výrobní společnosti, který propracovanou funkčností, uživatelskou přívětivostí a výraznou flexibilitou pomáhá ke zlepšení výsledků podnikání a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Základní vlastnosti

 • ERP systém speciálně vyvinutý pro řízení výrobních firem s diskrétní výrobou
 • Přes 30 let zkušeností z více než 5 000 světových výrobních podniků
 • Modul pokročilého plánování a rozvrhování (APS) začleněný do jádra systému
 • Intenzivní rozvoj funkcí a uživatelská přívětivost díky silnému vývojovému zázemí mezinárodní společnosti Infor
 • Jednotné řízení více provozoven a závodů, možnost konsolidace a jednotného plánování (multi-site)
 • Funkce pro okamžité ověření termínu dodání požadovaného zákazníkem (CTP)
 • Správné podklady pro rozhodování (standardní reporty a ukazatele, nástroj pro uživatelskou tvorbu analýz a KPI bez nutnosti programování)
 • Nástroje pro procesní řízení (procesní diagramy, projektové řízení, řízení dokumentů, workflow)
 • Připravenost pokrýt specifické potřeby doplňkovými nástroji – servis a údržba, řízení kvality, webové portály, propojení s CAD softwarem a jiné
IT euro

Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) je vyspělým, vysoce flexibilním ERP systémem, který výrobním firmám poskytuje nástroje potřebné pro udržení konkurenceschopnosti ve složitém a globálním prostředí. Jedná se o skutečně komplexní řešení jak co do šíře pokrytí procesů, tak sofistikovanosti funkcí. Jeho hlavní výhodou je integrovaná funkcionalita pokročilého plánování APS. S ERP CloudSuite Industrial (SyteLine) dokáží podniky jednotně spravovat a řídit svou činnost i přes neustále se měnící podmínky. Společná základna dat všech oblastí zaručuje správnost přijímaných rozhodnutí.

Produkt je výsledkem více než 30 let zkušeností výrobních firem a intenzivního vývoje společnosti Infor, předního světového producenta informačních systémů. Zázemí Inforu garantuje neustálé zdokonalování řešení, jeho technologický rozvoj a stabilní postavení CloudSuite Industrial (SyteLine) na čele trhu výrobních ERP. ITeuro je českým partnerem Inforu a pro CloudSuite Industrial (SyteLine) vyvíjí tuzemskou lokalizaci, která obsahuje aktualizace systému podle platné legislativy a samozřejmě české účetnictví.

ITeuro s.r.o

Co Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ERP umí

Využití Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ERP umožňuje pružnost při řízení všech firemních procesů. Komplexnost řešení překračuje běžné funkce informačních systémů pro jednotlivé oblasti (obchod, technická příprava výroby, nákup, plánování, výroba, expedice, účetnictví). SyteLine poskytuje nástroje pro projektové řízení, řízení vztahů se zákazníky (CRM), řízení dokumentů (DMS), řízení změn, řízení kvality (QMS), workflow, tvorbu reportů a ukazatelů, propojení s CAD aplikacemi. Systém je uživatelsky přizpůsobitelný specifickým nárokům.

Velkou výhodou je integrovaná funkce APS. Ta již v okamžiku přijetí objednávky umí prověřit realizovatelnost zakázky a dopředu upozorní na překážky splnění požadovaného termínu dodání (CTP). Orientuje uživatele na skutečné příčiny problémů a poskytuje čas pro jejich účinné řešení.

Zázemí mezinárodní společnosti Infor zaručuje dostupnost široké škály doplňkových aplikací a produktů pro jakékoliv další potřeby, které bude podnik při svém rozvoji mít.

Komu je řešení Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ERP určeno

Informační systém CloudSuite Industrial (SyteLine) je určen především společnostem s diskrétní výrobou. Tyto podniky potřebují racionálně řídit tok výroby, dodavatelský řetězec, optimalizovat zásoby, zaručit vysokou spolehlivost plnění požadavků zákazníků a rychle reagovat na změny. Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ERP je pro ně účinným nástrojem k řízení firemních procesů a zlepšování výkonnosti.

 

Typy výrob, které lze řídit pomocí Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ERP:

 

Vybrané obory využívající výhody Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ERP:

ITeuro s.r.o ITeuro s.r.o

výroba strojů a zařízení

ITeuro s.r.o ITeuro s.r.o

slévárny a kovárny

ITeuro s.r.o ITeuro s.r.o

automotive

ITeuro s.r.o ITeuro s.r.o

letectví a obrana

ITeuro s.r.o ITeuro s.r.o

polygrafie a obaly

ITeuro s.r.o ITeuro s.r.o

obrábění kovů

ITeuro s.r.o ITeuro s.r.o

high-tech

ITeuro s.r.o ITeuro s.r.o

nábytkářství

Proč právě Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ERP

Na rozdíl od jiných ERP systémů vzniká Infor SyteLine od počátku speciálně pro výrobních firmy. Přes 30 let je rozvíjen podle nejlepších zkušeností a reálných potřeb. I proto obsahuje přímo v jádře pokročilé plánování a rozvrhování výroby. Tím se nejen liší od obdobných produktů, ale především odbourává nutnost řešit funkcionalitu APS nástavbou nad ERP přes interface. Projekty realizované společností ITeuro během 20 let zaručují dosažení očekávaných přínosů.

Systém lze provozovat jak na vlastním hardwaru (on-premise), tak v cloudu. Vlastnosti a funkcionalitu dále výrazně rozšiřuje inteligentní platforma Infor OS. Její využití spolu s ERP Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) přináší nástroje pro pokročilou uživatelskou spolupráci, integraci stávajících aplikací, tvorbu datového skladu a analytiku, řízení dokumentace a další.

 

Funkce Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ERP

Okamžité prověření dostupnosti materiálu, strojních i lidských kapacit, nástrojů, forem a dalších zdrojů pro výrobu, možnost ověřit reálnost požadovaného termínu dodání, odhalit příčiny případného zpoždění a řešit je včas, simulace scénářů, analýzy „co–když“, rozvrhování operací na jednotlivá pracoviště podle různých pravidel

Informace zpracované souhrnnou formou upozorňující na zásadní skutečnosti, například na domovských stránkách pro jednotlivé uživatelské role

Desítky sestav, reportů a ukazatelů, možnost uživatelsky vytvořit bez nutnosti programování vlastní datové pohledy a ukazatele

Uživatelsky nastavitelné workflow nad celým systémem pro informování o požadovaných událostech, pro proces schvalování objednávek, změn technologií a podobně, okamžitý kontextový přístup k relevantním datům

Funkcionality pro řízení všech firemních procesů přímo v jádře systému, mnoho rozšiřujících modulů, vývojové zázemí společnosti Infor a možnost propojení na řadu dalších produktů

Jak Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ERP vypadá

Představení Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ERP

Stručné představení základních vlastností a nástrojů informačního systému Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ERP

Přínosy produktu Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ERP

 • Pružnost a rychlost reakce na měnící se podmínky
 • Rychlé a správné rozhodování na základě přesných a jednotných informací
 • Konsolidace dat v jednom systému
 • Vyšší dodavatelská spolehlivost
 • Zvýšení využití kapacit
 • Zkrácení průběžné doby výroby
 • Snížení hodnoty zásob materiálu a optimalizace jejich struktury
 • Snížení objemu nedokončené výroby
 • Odstranění neproduktivních a neefektivních činností
 • Možnost konsolidace, centralizace nákupu a plánování u podniků s více pobočkami (multi-site)
 • Úspora nákladů na pořízení a udržení IT nástrojů díky komplexnosti systému s možnostmi budoucího rozšiřování podle nových potřeb

 

Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ERP slovem zákazníka

„Díky všem možnostem, které nám Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) nabízí, jsme před konkurencí o krok napřed. Konfigurace a důmyslné plánování APS učinilo naši firmu bezkonkurenční v rychlosti dodání výrobku zákazníkovi.“

„ERP Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) je pro nás nástrojem, který je dnes nedílnou součástí firmy. Plní roli základů, na kterých se pak dá stavět funkční dům. Tyto pevné základy nám umožňují dům dobře udržovat a vylepšovat tak, aby splňoval neustále se měnící požadavky vycházející jak zevnitř, tak i zvenčí.“

„Jednou z dominant systému Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) je plánování APS, které je pro nás také nástrojem na zpřesnění a zprůhlednění dat. Díky němu jsme zvýšili přesnost dodávek o jednu třetinu na dnešních 90 %.“

Volitelné doplňky k Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ERP

Funkcionalitu informačního systému Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ERP lze ještě rozšířit dalšími produkty:

InduStream

Digitální podpora výroby, sběr dat ze strojů, WMS

Chci vědět více

Infor CPQ

Špičkový konfigurátor výrobků a zakázek

Chci vědět více

Reference

Řešení Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ERP využívají i tyto firmy:

reference Česká zbrojovka

Česká zbrojovka

Chci vědět více
reference Strojírny a stavby Třinec

Strojírny a stavby Třinec

Chci vědět více
reference BIKE FUN International

BIKE FUN International

Chci vědět více

Chcete vědět více?

  Scroll to the top