Neustále investujeme do zlepšování naší společnosti. Dbáme o firemní prostředí, interní procesy, rozvoj technologií a vzdělávání zaměstnanců. K tomu využíváme i podporu z prostředků Evropské unie.

 

Název projektu: Rozvoj systému vzdělávání ve společnosti ITeuro

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005189, Operační program Zaměstnanost, Výzva č. 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Více informací: PDF

 

Scroll to the top