Společnost ARMATURY Group je významným českým výrobcem armatur a dodavatelem potrubí a příslušenství. Firma se zbývá vývojem, výrobou, prodejem a servisem průmyslových armatur.

Společnost ARMATURY Group navázala v roce 2000 na dlouholetou tradici a historii výroby armatur v regionu Opavska a Hlučínska. Specializuje se především na produkci armatur, technologických celků a související služby. Ročně vyrobí přes 60 000 armatur a dodá 500 000 položek hutního materiálu pro firmy z 65 zemí světa. Přibližně 70 % produkce exportuje. Zbytek pokrývá potřeby českého trhu, zejména v oblastech energetiky, průmyslu ropy a plynu, chemie a petrochemie, hutnictví a vodárenství.

 

Pro společnost ARMATURY Group jsme realizovali projekt AdviExpert zaměřený na optimalizaci procesů. Po provedení úvodní analýzy potenciálu zlepšení jsme provedli podrobnou analýzu procesů ovlivňujících plánování a řízení výroby. Projekt byl v roce navázán na reimplementaci stávajícího ERP systému IFS. Oblast plánování výroby byla identifikována jako hlavní problém. Zákazníkovi jsme poskytli metodické vedení a poradenství pro zlepšení využití informačního systému v této i dalších oblastech.

Scroll to the top