Elpro-Energo Transformers se specializuje na vývoj a výrobu distribučních transformátorů, které využívá například skupina ČEZ.

Společnost Elpro-Energo Transformers byla založena v roce 2018 jako dceřiná firma společnosti Elpro – Energo, která se od roku 1997 zabývá prodejem transformátorů různých typů – suchých, olejových distribučních hermetických, olejových výkonových, proudových, napěťových a kombinovaných přístrojových, průvlekových proudových i půlených, kioskových trafostanic a dalšího souvisejícího sortimentu.

Elpro-Energo Transformers rozšiřuje aktivity o vlastní vývoj a výrobu distribučních transformátorů určených například pro skupinu ČEZ. Za tímto účelem byl vybudován nový moderní výrobní závod v Hnojníku na Třinecku, kde byla v roce 2020 zahájena výroba.

 • Obor: Strojírenství
 • Typ výroby: Sériová výroba
 • Zaměstnanci: 50+
 • Web: czechtrafo.cz

Řešení

Potřeby a východiska

 • Informační podpora firemních procesů pro nově vzniklý výrobní závod
 • Rychlý přístup k jednotným aktuálním datům
 • Plánování zakázek a výroby
 • Nástroj na propojení s CAD systémem, přenos dat do ERP
 • Nástroj pro řízení interní údržby technologických zařízení
 • Uživatelsky příjemný systém

Přínosy projektu

 • Jednotný a ucelený informační systém pokrývající klíčové podnikové oblasti
 • Postupné zpřesňování informací pro zákazníky o reálných termínech dodávky ve vazbě na zvládnutí procesu APS
 • Zakládání položek a kusovníků přenosem z CAD systému – významná úspora času a práce, záruka jednotné datové základny
 • Včasné zajištění vstupů pro výrobu díky přehledu o potřebě vstupních nakupovaných i vyráběných dílů
 • Optimalizace struktury a hodnoty skladových zásob
Scroll to the top