HYDRAULICS je ryze českou firmou, která se zabývá oblastí hydrauliky a hydraulických systémů. Na domácím trhu patří k lídrům výroby a servisu přímočarých hydromotorů – hydraulických válců.

Nosným výrobním programem společnosti HYDRAULICS je výroba a servis přímočarých hydromotorů – hydraulických válců. Kromě výroby katalogových výrobků je důležitou a dnes již tradiční nabídkou společnosti takzvaná výroba „podle vzoru“. Při neexistenci výrobní dokumentace nebo u náhrady technicky zastaralého provedení hydraulického válce je jediným řešením zkreslení a návrh výrobku podle starého, jakkoliv zničeného hydromotoru.

 

Pro firmu HYDRAULICS jsme realizovali projekt AdviExpert. Mezi jeho hlavní cíle patřilo snížení nákladů a zvýšení ziskovosti společnosti, zvýšení dodavatelské spolehlivosti, lepší využití potenciálu trhu a nastartování systému trvalého zlepšování.

V první fázi byly popsány jednotlivé procesy, vazby mezi nimi, způsoby měření kvality vstupů a výstupů a byly analyzovány problémy související s aktuálním stavem procesů. V další fázi byla nadefinována nová mapa procesů, k jednotlivým procesům byli přiřazeni jejich majitelé, byly popsány činnosti a zodpovědnosti. Dále byly vybrány vhodné ukazatele výkonnosti procesů a provázány s motivačním systémem a strategií společnosti. Byly navrženy i potřebné úpravy organizační struktury. Realizaci navržených opatření pak prováděla společnost HYDRAULICS samostatně.

Scroll to the top