Firma KARBOX (dříve DAHER KARBOX) vyrábí certifikované kontejnery ISO 1C a skříňové nástavby na užitkové automobily všech značek. Společnost je součástí průmyslového holdingu Czechoslovak Group (CSG).

Společnost KARBOX je součástí průmyslového holdingu Czechoslovak Group (CSG). Vyrábí certifikované kontejnery ISO 1C s integrací různých typů zástaveb (kuchyně, prádelny, kanceláře, ubytovny), sendvičové panely a skříňové nástavby na užitkové automobily všech značek. Dále firma vyrábí výfukové potrubí pro autobusy KAROSA, IVECO a vozy TATRA. Objemově nejvýznamnější je výroba pro obranný průmysl, přičemž hlavním odběratelem a uživatelem jsou armády členských států NATO a podniky řízené ministerstvy obrany. V letech 2007–2012 byla firma součástí francouzské skupiny DAHER.

 

Vlastníci firmy KARBOX se rozhodli podniknout kroky vedoucí ke snížení nákladů, zvýšení ziskovosti a zvýšení dodavatelské spolehlivosti firmy, a to pokud možno za cenu minimálních investic. Tím vzniklo zadání pro náš projekt AdviExpert.

Nejdříve jsme proto provedli úvodní analýzu, abychom co nejdříve nalezli oblasti s největším potenciálem zlepšení a největším dopadem na celkovou výkonnost firmy. Mezi tyto oblasti patřilo plánování a řízení výroby, podpora výroby ze strany obslužných pracovišť, řízení projektů přes celou firmu a úroveň využití stávajícího informačního systému (Helios Orange). Následně byl vytvořen soubor návrhů na zlepšení procesů. Díky realizaci navržených opatření se například podařilo eliminovat činnosti bez přidané hodnoty, což přispělo ke zvýšení produktivity.

Scroll to the top