Krnovské opravny a strojírny se zabývají výrobou, modernizací a opravou kolejových vozidel a výrobou strojírenských dílů.

Krnovské opravny a strojírny jsou významným strojírenským podnikem v Moravskoslezském kraji. Společnost vykazuje roční obrat 500 milionů Kč a má zhruba 600 zaměstnanců. Firma podniká především v oblasti výroby, rekonstrukce, modernizace a oprav osobních a nákladních železničních kolejových vozidel, výroby, rekonstrukce a modernizace tramvají a strojírenské výroby rotačních dílů, včetně indukčního kalení, svařenců a opracování odlitků. Vedle České republiky své výrobky dodává do celé řady zemí Evropské unie, Švýcarska a Ruska.

Obor: Strojírenství
Typ výroby: Opakovaná i kusová, vývoj a výroba na zakázku, opravárenství
Zaměstnanci: 600
Web: kos.cz

Řešení

Potřeby a východiska

 • Dynamický rozvoj společnosti, růst obratu, objemu a náročnosti zakázek vyžadoval vyšší nároky na řízení a plánování
 • Výjimečnost podnikání spočívá v unikátní kombinaci výroby nových produktů s výrazným objemem opravárenských aktivit
 • Kombinace činností byla původně řešena „papírovým“ workflow a velkým množstvím informací uložených pouze v hlavách jednotlivých zaměstnanců
 • Firma chtěla zlepšit procesní řízení podniku, zvýšit obchodní efektivitu a minimalizovat rizika v případě odchodu zaměstnanců se specifickým know-how

Přínosy projektu

 • Systém po spuštění poměrně rychle ukázal na kritická místa a problémy, které se díky tomu podařilo vyřešit
 • Díky lepšímu plánování systém umožňuje optimální nákup materiálu a poskytuje úspory v souvislosti s nižší úrovní a vyšší obrátkovostí zásob
 • Zvýšení obratu o 20 % (na roční bázi)
 • Zvýšení přesnosti dodávek o 20 % v oblasti výroby tramvají a opravárenské činnosti
 • Zvýšení přesnosti dodávek o 25 % v oblasti strojírenské výroby
 • V technické rovině se snížila časová a finanční náročnost administrace a údržby oproti starému systému

Ocenění

 • Projekt implementace byl oceněn v celosvětové soutěži Infor Excellence In Action Award 2012 v kategorii Operational Excellence
Scroll to the top