SANBORN je česká strojírenská společnost, která se zaměřuje na dodávky do energetického, petrochemického a dopravního odvětví po celém světě.

Společnost SANBORN nabízí široký sortiment strojního opracování, a to jak na klasických strojích, tak na NC a CNC obráběcích centrech. Dále se zabývá montážní a servisní činností v oblasti oprav turbosoustrojí a jejich příslušenství. Tým odborníků z řad dělníků a techniků spolu s vysoce kvalitními technologiemi zaručuje uspokojení všech potřeb svých zákazníků. SANBORN patří v současnosti mezi firmy s celosvětovou působností a schopností udržet krok se světovými strojírenskými trendy.

Řešení

Potřeby a východiska

  • Stávající systém nedostačoval aktuálním nárokům na plánování výroby
  • Hledali systém, který bude schopný řídit výrobní procesy
  • Celopodnikový systém s integrovaným řízením výroby
  • Nejvyšší potřebou bylo plánování pomocí APS

Přínosy projektu

  • Zkrácení průběžné doby výroby
  • Lepší využití kapacit zdrojů
  • Snížení vázanosti zásob (optimalizace zásob)
  • Práce s více revizemi současně
  • Zajištěnost materiálu
  • Efektivní práce s informacemi (workflow, aktuálnost, rychlý přístup)
Scroll to the top