Strojírny a stavby Třinec mají dlouholetou tradici výroby širokého spektra výrobků, jako jsou technologické celky, ocelové konstrukce, zařízení pro hutní provozy, strojní součásti, náhradní díly, hutní válce a upevňovací prvky železničního svršku – drobného kolejiva.

Strojírny a stavby Třinec jsou 100% dceřinou akciovou společností Třineckých železáren. Firma se orientuje na zakázkovou strojírenskou výrobu pro tuzemské i zahraniční klienty. Jedná především o výrobu technologických celků a svařenců včetně opracování na CNC strojích, ocelové konstrukce, volně kované výkovky a výrobu hutních válců pro válcování za tepla. V oblasti stavebnictví zajišťuje společnost především průmyslové a občanské stavby na klíč a výstavbu i opravy komunikací.

Řešení

Potřeby a východiska

  • Pouze systém vyvíjený zaměstnanci
  • Systém výrobu podporoval, ale neřídil
  • Některé procesy byly vedeny mimo podnikový systém
  • Potřeba, aby nový systém splňoval náročné požadavky na oblast plánování výroby a umožnil provázanost na účetnictví v SAP R/3

Přínosy projektu

  • Zpřehlednění a zefektivnění toku informací všech procesů přes všechny provozy
  • Samotné zavedení systému pokrývající procesy v oblasti nákupu, prodeje, TPV, výroby a plánování, který vede uživatele k precizní práci
Scroll to the top