Společnost ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE je největším českým výrobcem a jedním z nejvýznamnějších výrobců fréz z rychlořezných ocelí na evropském trhu. Šíří vyráběného sortimentu převyšuje evropskou konkurenci v tomto segmentu nástrojů.

Společnost ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE je největším výrobcem fréz z rychlořezných ocelí (HSS) v České republice. Firma je rozdělena na dvě divize: Frézy a Vakuová kalírna. Výroba fréz nabízí nástroje dle norem DIN a ČSN, ale také speciální frézy dle požadavků zákazníka.

 

Společnosti ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE jsme poskytli služby AdviExpert. Předmětem projektu bylo zásadně zefektivnit, zrychlit, zpřehlednit a zkvalitnit hlavní výrobní činnosti, zvýšit výkonnost firmy a využít vnitřní rezervy. Hlavním důvodem byla nutnost vybudování efektivní, procesně řízené organizace, která bude mít schopnost rychlé reakce na externí i interní změny hospodářského prostředí a dosáhne podstatného zvýšení konkurenceschopnosti na mezinárodním trhu.

Ve společnosti ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE jsme realizovali úvodní analýzu potenciálu zlepšení a detailní analýzu hodnototvorných procesů společnosti. Byl vytvořen soubor návrhů na zlepšení procesů spolu se systémem ukazatelů efektivity a vývoje jednotlivých procesů. S využitím podnikového informačního systému zákazníka byly definovány a vytvořeny výstupní sestavy pro tvorbu navržených ukazatelů a zaveden systém jejich sledování a vyhodnocování. Současně byly rozpracovány a navrženy kroky k realizaci návrhů na zlepšení.

Scroll to the top