AdviAcademy je vlastní vzdělávací platforma ITeuro. Jedná se o soubor odborných kurzů, které zlepšují dovednosti uživatelů podnikových aplikací jak při práci se softwarem, tak v profesní rovině. Některé z kurzů jsou samostatné, jiné na sebe vzájemně navazují a tvoří ucelený vzdělávací program. Díky širokému pokrytí témat je platforma AdviAcademy určena nejen stávajícím zákazníkům ITeuro, ale řada kurzů může oslovit například nezávislé specialisty.

AdviAcademy rozšiřuje systematickou práci s uživateli podnikových aplikací a navazuje na pravidelné semináře novinek v oblastech účetnictví, výroby a logistiky. Kurzy AdviAcademy jsou zaměřeny na dlouhodobé udržení best practice za podpory IT řešení, protože tyto znalosti po implementačním školení ve firmách často uvadají například s odchodem klíčových uživatelů.

Druhou oblastí, která firmy trápí a s níž může AdviAcademy pomoci, je zvyšování odborných kompetencí pracovníků. Kurzy se nesoustřeďují na pouhé ovládání softwaru, ale na celkové využití best practice v podnikovém prostředí a řešení konkrétních problematik ve výrobě, logistice nebo financích. Obsahují zkušenosti jak od současných klientů ITeuro, tak dalších výrobců světové třídy, kteří využívají aplikace společnosti Infor.

IT euro

V nabídce AdviAcademy jsou tematicky ucelené kurzy s různou náplní. Základní školení se věnuje funkčním vychytávkám v ERP Infor CloudSuite Industrial (SyteLine). Oborová školení zahrnují finance, výrobu, logistiku. Náplní pokročilejších a specializovaných kurzů je mimo jiné podpora a automatizace firemních procesů pomocí workflow, zpracování statistiky INTRASTAT či efektivní servis a údržba výrobních zařízení.

Kurzy uzavřenou formou si mohou firmy objednávat přímo do svého zázemí a s náplní řešící konkrétní specifika jednotlivých společností.

 

Vybrané kurzy AdviAcademy

Noví uživatelé neznají všechny možnosti systému, zatímco dlouhodobí po čase rutinními postupy zapomínají na některé užitečné vychytávky a zjednodušení. Pro všechny uživatele, kteří chtějí v ERP SyteLine pracovat efektivně a snadno, je určen základní kurz Ovládání ERP systému SyteLine. Po jeho absolvování uživatelé pracují se systémem výrazně rychleji.

Několikrát ročně dostává ERP SyteLine lokalizační balíčky připravované přímo v ITeuro. Každý z těchto balíčků obsahuje mnoho nových funkčností v oblasti účetnictví. Protože uživatelé často nemají prostor věnovat se soupisu novinek a jejich samostudiu, mohou využít školení Finance v SyteLine. Během něj se seznámí s novými oblastmi systému, funkčnostmi, užitečnými doporučeními a vychytávkami, které účetním pomohou při každodenní práci. V rámci školení je také prostor pro dotazy uživatelů a šance předat podněty k dalšímu rozvoji systému.

Správně vyškolení pracovníci interní údržby výrazně přispívají k hladkému fungování a efektivitě firmy. Dostupnost strojů, rychlost reakce, schopnost predikce poruch a omezení incidentních oprav ve prospěch preventivních zásahů jsou pro fungující výrobní podnik zásadní. Na tyto oblasti ve spojení s patřičnými softwarovými nástroji je zaměřen specializovaný kurz Údržba strojů a zařízení v SyteLine.

Řada činností a nepříjemných situací, které uživatele jen otravují a zatěžují, nemusí vůbec nastat. Neschválené požadavky na nákup nebo soustavné kontroly, zda jsou zpracovány všechny vytvořené transakce, se stanou minulostí. Pomocí workflow lze také automaticky distribuovat důležité informace o nevyexpedovaných zakázkách či nedodaném materiálu, o stavu zpracování dokumentace, ale i o zajištění materiálu, kusovníku nebo technologických postupů před uvolněním výrobního příkazu. Schválit podle definovaných pravidel změnu pracoviště, materiálu nebo jiných dat v systému. Vše se uživatelé naučí v kurzu Workflow – řízení firemních procesů. Efektivita procesů rychle poroste. Pracovníci nebudou zatěžováni rutinními kontrolními činnostmi a zbytečnou komunikací.

Jak si poradit se správným nastavením a oceněním výrobku na skladě, včasným vydáváním materiálu na výrobní příkazy, správným nastavením a propojením pracovních postupů a kusovníků nebo provázáním výrobních příkazů se zakázkami? Odpovědi dostanou uživatelé během školení Výroba v SyteLine. Kurz účastníkům osvětlí vazby nejen v oblasti výroby, ale i provázanost na další úseky jako nákup, obchod, sklady, servis a finance. Výrobu je nutné vždy plánovat s ohledem na dostupnost materiálů nebo komponent. Školení pomůže s řešením konkrétních případů nesouladu výroby a objasní vhodná nastavení v SyteLine. Pracovníkům zároveň doporučí vychytávky, které jim ušetří spoustu času a zefektivní řízení výroby.

Uživatelé ERP SyteLine často zpracovávají podklady pro INTRASTAT v jiných externích systémech. Do těch musejí stejná data znovu přepisovat, případně využívají služby dalších firem, které výkazy INTRASTAT řeší za ně. Takto komplikovaný postup ale není nutný. Po absolvování školení INTRASTAT v SyteLine budou uživatelé schopni sami rychle a efektivně připravit potřebné podklady přímo v systému SyteLine.

Doc-Trak je funkcionalita pro efektivní práci s dokumenty, která snižuje čas a náklady spojené se správou informací a zdlouhavým papírováním. Doc-Trak umožňuje propojení a zobrazení dokumentů a dalších informací přímo ze SyteLine. Ať se jedná o CAD výkresy, montážní návody, brožury, odběratelské nebo dodavatelské dokumenty, mají uživatelé přístup k informacím bez složitého hledání nebo kartotéky. Přes Doc-Trak lze propojit dokumenty z externího úložiště (souborový systém nebo SharePoint) se záznamy v SyteLine a následně s nimi i pracovat (standardní sestavy, podpora ukládání Drag & Drop a také hromadné skenování dokumentů). V kurzu Sledování dokumentů pomocí Doc-Trak se uživatelé naučí uplatňovat výhody této funkcionality v každodenní praxi.

Každá firma potřebuje efektivně evidovat svůj majetek, mít o něm přehled a dodržovat s ním spojené legislativní předpisy. ERP SyteLine obsahuje veškeré nástroje nezbytné pro komplexní, přitom pohodlnou správu agendy majetku. V rámci školení Majetek v SyteLine se účastníci dozvědí formou základních i pokročilých scénářů souvislosti mezi nastavením parametrů majetku a výpočtem účetních a daňových odpisů po různé typy majetku. Kurz je postaven na praktických zkušenostech při inventarizaci majetku a postupech v agendě majetku v návaznosti na měsíční závěrku účetnictví.

Účetní závěrka představuje účetní práce spojené s uzavřením jednotlivých účtů za dané účetní období. Výsledkem závěrky je sestavení účetních výkazů, které podávají informace o celkovém hospodaření firmy. V kurzu Měsíční a roční závěrka účetnictví získají účastníci konkrétní návody a tipy, jak co nejsnáze postupovat při jednotlivých krocích závěrky. Po absolvování školení budou účetní vědět, jak správně inventarizovat účty, zároveň budou rozumět souvislostem účetních dat v systému. Během kurzu zazní i užitečné rady a zkušenosti, které konzultanti ITeuro nasbírali při implementacích a řešení zákaznických požadavků v této oblasti.

InduStream je aplikace vyvinutá ve spolupráci s výrobními firmami pro komplexní řešení jejich potřeb. Kombinuje v sobě několik funkcí a umožňuje tak v provozu využívat pouze jediný software, který je propojen s primárním informačním systémem (ERP). InduStream pokrývá například sběr dat ze strojů a dispečerské řízení, zobrazuje plány výroby a dokáže efektivně parametrizovat výrobní zařízení. Slouží také jako nástroj sběru odvedené práce, zobrazuje klíčové ukazatele výkonnosti a aktuální výrobní i nevýrobní dokumentaci. Kurz InduStream účastníky seznámí se všemi možnostmi stejnojmenné aplikace a naučí absolventy pracovat se softwarem maximálně efektivně.

V kurzu Logistika v SyteLine se mohou noví i stávající uživatelé ERP SyteLine nechat kompletně zaškolit nebo si rozšířit znalosti v oblasti logistiky. Kurz zahrnuje kapitoly věnované materiálovému hospodářství (MTZ), nákupu i obchodu. Z různých objektivních důvodů jako personální obměna či úprava firemních procesů velmi často dochází ke snížení obecných znalostí těchto modulů. Nežádoucím následkem je odklon od původně navrženého konceptu, a tedy neoptimální využívání systému v jednotlivých procesech logistiky. Po absolvování školení Logistika v SyteLine budou uživatelé schopni sami rychle a efektivně pracovat v daných oblastech systému.

Soubory ke stažení

Reference

Vzdělávací platformu AdviAcademy využívají i tyto firmy

reference Alliance Laundry CE

Alliance Laundry CE

Chci vědět více
reference Strojírny a stavby Třinec

Strojírny a stavby Třinec

Chci vědět více

Chcete vědět více?

    Scroll to the top