AdviExpert – soubor expertních konzultačních služeb, ověřených metod, účinných podpůrných nástrojů a zkušeností pro zvýšení efektivity podnikání. Rozsáhlými zkušenostmi a znalostí specifik jednotlivých typů výroby i obvyklých bolestí umíme firmám pomoci k vyšší efektivitě a funkční informační soustavě. Vyřešíme například optimální strukturu zásob, zvýšíme produktivitu práce a motivaci zaměstnanců, zefektivníme nákup nebo zlepšíme využívání vašeho stávajícího softwaru.

Projekty AdviExpert kombinují odborné konzultační služby, ověřené metody a postupy řešení a podpůrné nástroje. Jsou zaměřeny na zvýšení výkonnosti firem, efektivity vybraných procesů, zvýšení motivace pracovníků a účinnosti jejich práce. Příležitosti ke zvýšení výkonnosti a potenciál zlepšení se v každé firmě ukrývají jinde. Projekty proto mohou začínat analýzou potenciálu zlepšení, nalezením kořenových příčin opakovaných problémů. Výsledek analýzy slouží k výběru konkrétních metod a nástrojů k řešení identifikovaných problémů v rámci oblastí pokrytých projekty AdviExpert.

Druhým způsobem realizace je reakce na firmou definovanou potřebu. Pak je projekt zaměřen na tuto oblast a je použita konkrétní ověřená metoda řešení. Lze tak například optimalizovat strukturu zásob, zvýšit průtok výrobou a omezit rozpracovanost, navrhnout konsolidaci IT řešení, zefektivnit nákup, zlepšit motivaci a řízení lidí.

IT euro

Základní vlastnosti

 • Projekty pro zlepšování efektivity procesů, zvyšování výkonnosti a motivace lidí
 • Zaměření na konkrétní problematiky – optimalizace struktury zásob, zkrácení průběžné doby, výkonnost THP, efektivita nákupu, koučink a motivace
 • Prokazatelné výsledky z projektů vlastních i realizovaných našimi partnery
 • Individuální přístup ke každé společnosti, respektování konkrétní situace
 • Informační základna a inspirace pro strategická rozhodnutí
 • Škálovatelnost – možnost nastavit projekt od vstupní analýzy přes návrh opatření po jejich komplexní realizaci, měření, vyhodnocování a dlouhodobé zlepšování
 • Podpůrné softwarové nástroje pro měření KPI, trend vývoje procesů
 • Lepší využitelnost stávající IT infrastruktury firmy – procesní charakter realizovaných opatření
ITeuro s.r.o

Co projekty AdviExpert umějí

Projekty AdviExpert jsou zaměřeny na zlepšování oblastí, které nezvládne vyřešit technologie. Žádný software nebo stroj totiž nedokáže firmě zajistit prosperitu, pokud ve společnosti správně nefungují vnitřní procesy nebo zaměstnanci nejsou vhodně motivováni a řízeni.

Pro zlepšení výkonnosti zahrnuje projekt AdviExpert analýzu potenciálu vybrané oblasti, návrh kroků ke zlepšení, zaškolení, zavedení ukazatelů pro měření vývoje procesu a výsledků a návrh motivačních ukazatelů pro zodpovědné pracovníky. Takto lze zlepšovat efektivitu jednotlivých oblastí firmy nebo procesů společnosti jako celku.

Komu jsou projekty AdviExpert určeny

Každá firma v sobě skrývá potenciál ke zlepšení a čelí úzkým místům, která brání potenciálu využívat naplno. Smyslem AdviExpert je najít vhodné procesní řešení, které společnosti pomůže k vyšší efektivitě právě v té oblasti, kde existují rezervy – nebo kde má naopak šanci se nejvíce posunout vpřed. Na přínosy AdviExpert tedy dosáhne jakákoliv firma, bez ohledu na využívaný software. Projekty AdviExpert nejsou podmíněny implementací ani výměnou informačního systému, pro vybrané oblasti jsou však k dispozici podpůrné aplikace.

 

Proč právě AdviExpert

Díky know-how a zkušenostem ITeuro a partnerů lze v projektech AdviExpert nezávislým analytickým pohledem odhalit úzká místa i potenciál ke zlepšení. Poté jsou navržena opatření pro vyšší efektivitu, poskytnuta pomoc s jejich implementací a udržováním. Dřívější projekty a získané reference potvrzují dosažení očekávaných přínosů. Samotná realizace se neváže na výměnu informačních systémů, naopak součástí projektu je snaha o větší využití stávajících systémů pro rozhodování.

 

Zaměření AdviExpert

Analýza využití informačních systémů a aplikací, identifikování a kvantifikování klíčových prvků pro podnikání a jejich podpora technologiemi – value engeneering, zjednodušení informační soustavy, konsolidace a zlepšení využití IT

ABC analýza zásob – optimalizace struktury zásob, audit dodavatelů a nalezení nových, aukce komodit, snížení cen, zlepšení dodacích a obchodních podmínek

Zlepšení průtoku výroby, snížení rozpracovanosti, zavádění výrobních týmů, snížení administrativní náročnosti pro mistry, analýza ztrát a rezerv spolu s nápravnými opatřeními, měření výkonnosti definovanými KPI

Identifikace a analýza činností klíčových a podpůrných pracovníků, eliminace neproduktivních činností, narovnání procesů, měření a hodnoticí kritéria

Poradenství pro strategické řízení lidských zdrojů, řízení výkonu a motivace pracovníků, koučování, zavádění světového standardu Investors in People

Přínosy projektů AdviExpert

 • Identifikace úzkých míst a potenciálu z nezávislé perspektivy zkušených odborníků
 • Standardizace, systém měření a celkové zvýšení efektivity firemních procesů
 • Odstranění duplicitních a neefektivních činností
 • Optimalizace struktury a snížení hodnoty zásob
 • Snížení hodnoty rozpracovanosti
 • Úspora nákladů nákupu
 • Eliminace rizik při manažerských rozhodnutích
 • Zkrácení průběžné doby výroby
 • Konsolidace informačního řešení firmy, úspory nákladů na IT infrastrukturu
 • Zvýšení dodavatelské spolehlivosti
 • Zlepšení práce se zaměstnanci, zvýšení jejich produktivity a motivace

Soubory ke stažení

Chcete vědět více?

  Scroll to the top