Zlepšení průtoku výroby, snížení rozpracovanosti, zavádění výrobních týmů, snížení administrativní náročnosti pro mistry, analýza ztrát a rezerv spolu s nápravnými opatřeními, měření výkonnosti definovanými KPI.

Chcete vědět více?

    Scroll to the top