Společnost BIKE FUN International (BFI) používá informační systém Infor SyteLine již 10 let a toto je druhý přechod na novější verzi, tentokrát na SyteLine verze 8.03. Kromě technologického upgrade je součástí projektu také implementace nových modulů a funkcionality Workbench, Workflow a aktualizace...

Společnost Infor oznámila, že se stala členem globální výkonné rady organizace Project Management Institute. Společnost Infor je tak nejnovějším přírůstkem do elitní skupiny, která vyniká v oblasti projektového managementu. Členové rady jsou vybíráni pro schopnost identifikovat příležitosti pro zlepšení procesů v...

Na začátku prosince byl spuštěn živý provoz nejnovější verze Infor SyteLine 8.03 ve společnosti Strojírny Třinec. K hlavním přínosům upgrade z předchozí verze SyteLine 7 patří nové funkcionality systému a implementace nových integrovaných modulů WorkFlow či WorkBench. Součástí upgrade byla také revize interface mezi SyteLine a účetním systémem SAP....

V úterý 4. prosince proběhl letos již druhý seminář na téma lokalizace účetnictví v Infor SyteLine 8. Milan Valášek a Petra Snášelová seznámili účastníky s funkcionalitou nového lokalizovaného účetního modulu Infor SyteLine. Účastníci opět ocenili nejen možnost opravy chyb bez asistence help desku, ale také...

Výzkumné centrum CERN spoléhá při údržbě 1,25 milionu položek včetně velkého hadronového urychlovače na řešení pro správu majetku Infor EAM Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového aplikačního softwaru s více než 70 000 zákazníky, oznámila, že CERN, evropská organizace v oblasti jaderného výzkumu, nyní...

1 37 39 41 46