V září byl spuštěn živý provoz nejnovější verze Infor SyteLine 8.03 ve společnosti ISAN Radiátory.  K hlavním přínosům upgrade patří kromě nových funkcionalit systému a integrovaných modulů WorkFlow či WorkBench i pročištění databáze o nepoužívané položky a kusovníky. Součástí upgrade byla...

Podle zjištění ČSÚ používá 45 procent malých a středních podniků ERP systém, v segmentu firem nad 250 zaměstnanců jsou to pak necelé tři čtvrtiny firem. Ve zpracovatelském průmyslu je to dokonce 52 procent malých a středních podniků a 84 procent...

Společnost HARD audit, s.r.o., úspěšně ověřila nově přepracovanou účetní lokalizaci systému Infor SyteLine verze 8 s následujícím závěrem: „Podle našeho názoru, zpracování vstupních informací systémem Ekonomické lokalizace Infor SyteLine verze 8 a jeho výstupy, jsou v souladu se zákonem o...

…lze pomocí Terminálového sběru dat a bezdrátové čtečky provést inventuru za hodinu? Fyzická inventura skladu je zákonem daná povinnost, kterou je nutno splnit alespoň jednou v roce. Nutno podotknout, že mezi zaměstnanci tato činnost nadšení obvykle nevyvolává. Pochopitelně, kdo by skákal radostí...

Společnost Infor 18. října otevřela nové firemní sídlo v New Yorku a současně představila nový brand, který má odrážet její silné zaměření na inovace a upozornit na hlubokou znalost odvětví. Slavnostního otevření se zúčastnil i starosta New Yorku –  Michael...

1 38 40 42 46