Jak přistupovat k ERP v malých firmách, jak malé firmy přistupují k ERP? V roce 2010 používala každá pátá výrobní firma ERP systém, v roce 2015 to již byla téměř každá třetí firma bez ohledu na její velikost. Právě velikost...

1 2 4 6
Scroll to the top