Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) APS – řešení pokročilého plánování a rozvrhování výroby (APS), které vytváří reálné plány s ohledem na dostupnost materiálu a aktuální vytížení výrobních kapacit, umožňuje tak dodat produkt zákazníkovi ve slíbeném termínu.

Základní vlastnosti

 • Vyspělá technologie plánování a rozvrhování pro reálnou simulaci celého výrobního procesu podle zásad štíhlé výroby
 • Přes 20 let zkušeností předních světových výrobních podniků
 • Intenzivní rozvoj funkcí a uživatelské přívětivosti díky silnému vývojovému zázemí mezinárodní společnosti Infor
 • Ověření dodacího termínu a možnost okamžitého zaplánování zakázky v okamžiku přijetí (funkce CTP)
 • Zohlednění skladových zásob včetně pojistných zásob a již vystavených nákupních objednávek s respektováním již vystavených požadavků
 • Plánování do omezených kapacit s možností nastavení časového horizontu omezení zdroje
 • Řazení operací podle definovatelných pravidel pro jednotlivá pracoviště
 • Zpracování plánovacích alternativ (What-if?) a nástroj pro jejich porovnání
 • Zobrazení plánu a rozvrhu formou Ganttova diagramu s možností operativních změn plánu
IT euro

Nástroj pokročilého plánování a rozvrhování Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) APS umožňuje podnikům maximálně využít výrobní zdroje. Díky pokročilému plánování a rozvrhování dokáží firmy upravovat výrobu podle měnící se poptávky zákazníků a také umí dopředu ověřit a potvrdit reálný termín dodání. Funkcionalita těží z více než 20 let zkušeností a požadavků řady výrobců světové třídy a z intenzivního vývoje mezinárodní softwarové společnosti Infor. Největší výhodou APS je, že management předem dostává informace o předpokládaných překážkách pro splnění termínu dodávky.

Systém tak poskytuje maximum času k řešení příčin očekávaného zpoždění. Zvažuje přitom nejen dostupnost materiálu, vytížení lidských a strojních kapacit, ale i dalších definovatelných zdrojů jako nástrojů, forem a přípravků nebo prostor, které jsou pro zakázku nutné. Všechny zdroje lze nastavit podle jejich charakteru jako omezené nebo neomezené. Nejlepší výsledky poskytuje Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) APS při nastavení úzkých míst jako omezených.

ITeuro s.r.o

Co Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) APS umí

Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) APS umí efektivně plánovat (Advanced Planning) a rozvrhovat (Scheduling) výrobní kapacity továrny – stroje a pracovníky, dostupnost forem, nástrojů a dalších zdrojů. Optimalizací průběhu zakázky a zvýšením propustnosti výroby dokáže navýšit výrobní kapacitu až o 25 %. Umožňuje okamžitě při přijetí zakázky ověřit reálnost požadovaného termínu dodání, ukázat příčiny případného zpoždění, stanovit nový reálný termín nebo dát informaci, jaké množství lze dodat k požadovanému datu. Nástroj umí zaplánovat jak zakázku nebo výrobní příkaz, tak i nabídku nebo návrh výrobního příkazu. Díky reálné simulaci celého výrobního procesu ukazuje, jaký vliv na podnik budou mít změny v rozvrhu a změny v manažerských rozhodnutích. Dává také podnikům možnost flexibilně upravovat výrobu podle měnící se poptávky nebo požadavků. Užitečnou vlastností je příprava několika variant plánu (What-if?) pro rychlé řešení neočekávaných nebo problémových situací.

 

Komu je řešení Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) APS určeno

Výrobní firmy se ve svém rozvoji dostávají do fáze, kdy se doposud užívané metody plánování a řízení výroby stávají neefektivními. Neposkytují reálný plán, jeho zpracování je velmi složité a časově náročné. Často je plánování založeno na know-how jednotlivce. Firmy nedokáží zákazníkovi spolehlivě stanovit datum dodání, narůstá rozpracovanost a zásoby, ztrácí se přehled o stavu zakázky. Není jak ověřit dopady zvažovaných opatření a mít tak podklad pro správné rozhodnutí.

Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) APS je na zvládání takových situací uzpůsobeno a plánovačům nejen šetří čas, ale přináší nové možnosti a silné nástroje. Navíc plánuje podle aktuálních dat a nezávisí na osobních zkušenostech jednotlivců. Plánovat či rozvrhovat lze každý typ výroby – od zakázkové, kusové až po hromadnou.

Proč právě Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) APS

Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) APS je špičkové řešení, které je od roku 1999 vyvíjeno jako součást komplexního ERP systému Infor CloudSuite Industrial (Infor SyteLine, Infor CSI) orientovaného na výrobní podniky s diskrétní výrobou. Funkčnost a přínosy tohoto plánování a rozvrhování výroby jsou ověřeny praxí mnoha firem po celém světě. Naše zkušenosti z desítek realizovaných projektů zaručují, že těchto přínosů lze dosáhnout i ve vaší společnosti. Zavedení plánování a rozvrhování výroby Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) APS může být samostatným řešením potřeby plánování APS jako doplňku ke stávajícímu ERP, součástí implementace celého ERP Infor CloudSuite Industrial (SyteLine), ale také prvním krokem při postupné výměně ERP systému pomocí přenosu vybraných agend do ERP Infor CloudSuite Industrial (SyteLine), což je unikátní možnost.

 

Funkce Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) APS

Možnost nastavit kapacity, obvykle na úzkých místech, jako omezené a stanovit časovou hranici tohoto omezení

Avízo materiálové připravenosti k výrobě – souběžně s kapacitním plánováním probíhá materiálové plánování, a to k okamžiku potřeby daného materiálu na konkrétní operaci (JIT)

Zpracování více variant plánu pro pružnou reakci na změněné podmínky a rychlé řešení příčin zpoždění, využití alternativní materiálové položky nebo zdroje

Uplatnění různých pravidel ve vybraném pořadí na jednotlivá pracoviště a výběr pořadí zakázek z fronty práce podle těchto kritérií, využití standardních nebo uživatelsky definovatelných pravidel

Zohlednění zkušeností a kvalifikace pracovníků, zařazení jednoho zdroje do více skupin zdrojů

Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) APS názorně

Ověření reálného termínu dodání při příjmu zakázky

Práce obchodního oddělení (customer care) je nedílně provázána s výrobními a servisními procesy. Řešení Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) APS umožňuje okamžitě reagovat na potřeby zákazníků a informovat je o reálných termínech plnění díky pokročilému plánování s funkcí CTP (capable-to-promise).

Přínosy produktu Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) APS

 • Zvýšení využití kapacit
 • Zlepšení dodávek na čas
 • Včasné informování o očekávaných překážkách
 • Zkrácení průběžné doby výroby
 • Zvýšení propustnosti výroby
 • Rychlé a správné rozhodování
 • Snížení objemu nedokončené výroby
 • Snížení zásob hotových výrobků
 • Snížení objemu a optimalizace struktury zásob materiálu
 • Omezení přesčasové práce
 • Zrychlení procesu plánování
 • Zvýšení obrátkovosti zásob

 

Infor SyteLine APS slovem zákazníka

„Získali jsme si dobrou pověst u našich zákazníků. Vědí, že i když jim hned nepotvrdíme jejich požadovaný termín, co slíbíme, to platí. Reálnost našich termínů nám otevřela dveře k lepší komunikaci se zákazníkem.“

„APS je nástroj, který nám ‚otevřel oči‘ a denně nám pomáhá odhalovat rezervy pomocí procesních ukazatelů. Tímto je pro nás nepostradatelným nástrojem pro každodenní zlepšování.“

„Po zavedení metody plánování APS jsme výrazně zlepšili obrátkovost zásob a snížili objem prostředků, které máme v zásobách vázány. Metoda plánování APS se také významnou měrou podílela na zvýšení obratu o 20 %, kterého jsme dosáhli, aniž bychom museli nakupovat nové stroje.“

Potřebujete jiný produkt?

Pokud je váš ERP systém na limitu svých schopností, může být jeho celková výměna lepší cestou než doplnění modulu APS. V nabídce ale máme i další produkty pro rozšíření libovolného ERP:

Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) ERP

Informační systém speciálně vyvinutý pro výrobní podniky

Chci vědět více

InduStream

Digitální podpora výroby, sběr dat ze strojů, WMS

Chci vědět více

Infor CPQ

Špičkový konfigurátor výrobků a zakázek

Chci vědět více

Reference

Pokročilé plánování a rozvrhování Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) APS využívají i tyto firmy:

reference Česká zbrojovka

Česká zbrojovka

Chci vědět více
reference ISAN Radiátory

ISAN Radiátory

Chci vědět více

Chcete vědět více?

  Scroll to the top